Domů » Zlo vykonal ten, kdo se chtěl mít dobře, vše je zde jenom egoistická hra

Zlo vykonal ten, kdo se chtěl mít dobře, vše je zde jenom egoistická hra

Všimněme si toho, že mnohé je zde postaveno na stejných pravidlech, povrch se u všeho rychle mění podle situace, ale pod povrchem je vše podobné, protože pro vše zde platí stejná pravidla, kterým se musí vše i podřídit. Máme pravidla; fyzikální, chemická, logická, pravopisná, silniční, stavební, ekonomická, politická, subjektivní, objektivní, morální, obchodní, podniková atd. pokud nějaká pravidla egoisticky porušíme, tak problémy sobě, nebo svému okolí způsobíme, podívejme se na to, co je nejčastější příčinou porušování pravidel?

Nejčastější příčinou porušování pravidel jsou egoistické priority, někdo má za prioritu, to že on udělá kariéru a stane se zde ředitelem nebo prezidentem, přitom on se nehodí na místo ředitele nebo prezidenta. Slepý nemůže vést slepé, o tom je tento lidský svět, po mnoho tisíciletí neustále dochází k tomu, že slepý vede slepé!

Podívejme se na to, jak byl upálen Jan Hus, následkem bylo zde logicky to, že jsme odmítli nejprve všechna náboženství a dneska už odmítáme i bezcharakterní politiku! Je to tak snadné, upalovat na hranici ty, co nesouhlasí s módními dočasnými svatými dogmaty, přerozdělování společných peněz v centru, to je stejné svaté dogma, jako slepá víra v to, že bylo vše bohem stvořeno za šest dní!

Zlo vykonal ten, kdo se chtěl mít dobře, vše je zde jenom egoistická hra, o to co milujeme a potřebujeme, zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, o tom tento dogmatický pokrytecký svět je, zde pravda a láska už jenom za peníze je! Objektivní čistá pravda je jako zrcadlo, a pokud se do zrcadla podívá egoistický čert, tak musí počítat s tím, že v zrcadle nespatří altruistického anděla.

Leave a Reply