Domů » Závislost na protekci to je reklama, co nás klame

Závislost na protekci to je reklama, co nás klame

Reklama zde existuje od té doby, co zde existuje život v přírodě, čím vyspělejší je živý systém tím vyspělejší používá i reklamu. Podívejme se třeba na masožravé rostliny, které pomocí reklamy klamou hmyz, aby jej mohli zabít a tím získat zdroje ke svojí existenci. Reklama nás klame od narození do smrti, následkem je to že žijeme jako čerti v konzumním očistci a všemu zde vládne protekce, ti, co mají zde protekci, kterou si nezaslouží, rozhodují egoisticky o nás bez nás, nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, není zde tedy; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus atd. je zde milion let všude jenom pokrytecký egoismus!

Ten druhý je egoista, je těžké se podívat na sebe kriticky a přiznat si to že v zrcadle spatřujeme pokryteckého egoistu. Altruistická lidská společnost, je v pekle naivní utopie, která patří do; snů, pohádek, umění atd. v konzumní pekelné realitě nemůže ekonomicky optimálně fungovat, protože dobrotu si musí každý egoistický čert zasloužit. Zájem celku je vždy proti zájmům jednice, celek se vždy snaží parazitovat na jednici a pokud se jedinec tomu brání, tak celek jedince tvrdě za to potrestá, o tom je realita, ve které je dobrota žebrota. Dogmatická totalita je klasickou ukázkou toho, jak centralizovaná společnost má snahu z lidí udělat nuly s nulovou hodnotou a miliony zbytečně mrtvých lidí, to je pro dogmatickou totalitu jenom statistika, tragédie je, pokud zemře starý diktátor. Z čertů nikdo anděly neudělá a v konzumním očistci nejsou andělé. 

Leave a Reply