Z lidí se stávají konzumenti v situacích, kdy potřebují získat zboží nebo služby, které nejsou v jejich vlastní produkci. Konzumenti jsou ti, kteří nakupují zboží nebo využívají služby od jiných subjektů na trhu, například od firem, jednotlivců nebo organizací.

V dnešní ekonomice jsou lidé obvykle konzumenty, kteří nakupují zboží a služby, které potřebují pro svůj životní styl. Lidé si kupují jídlo, oblečení, bydlení, dopravu, telekomunikační služby a mnoho dalšího. Konzumenti se také mohou stát investory, když nakupují akcie, dluhopisy nebo jiné finanční produkty.

Konzumenti mají významný vliv na ekonomiku, protože svými nákupy ovlivňují nabídku a poptávku na trhu. Podniky se snaží získat co nejvíce zákazníků, kteří budou pravidelně nakupovat jejich produkty, a tím si zajistí stabilní příjmy. Na druhé straně konzumenti mohou ovlivňovat chování podniků svými nákupy, například tím, že preferují určité značky nebo vyžadují, aby produkty byly v souladu s určitými normami nebo etickými standardy.

Tvrdit, že dobytek nepracuje a jenom konzumuje, a to je naše budoucí ekonomika, není přesné ani správné tvrzení. Ekonomika je však velmi složitý a rozmanitý systém, který zahrnuje mnoho různých faktorů a procesů. Především se skládá z různých činností, jako jsou výroba, distribuce, spotřeba, investice a obchod.

Dobytek a jiná hospodářská zvířata jsou součástí zemědělství, což je důležitý sektor ekonomiky, který výrazně přispívá k potravinové soběstačnosti země a zabezpečení její populace. V zemědělství se nejedná pouze o konzumaci, ale také o produkci. Hospodářská zvířata jsou chována a chovají se kvůli produkci masa, mléka, vajec a dalších produktů, které jsou důležité pro potravinovou bezpečnost.

Ekonomika však zahrnuje mnoho dalších sektorů a činností, které jsou rovněž důležité pro její fungování. Například se jedná o průmysl, obchod, služby, finanční a informační sektor. V těchto oblastech pracují lidé a stroje na výrobě a distribuci zboží a služeb, což zahrnuje jak konzumaci, tak i produkci.

Ekonomika je tak složitá, že nelze jednoduše redukovat na tvrzení, že dobytek nepracuje a jenom konzumuje.

Je těžké přesně předpovědět, jak bude vypadat pracovní trh za sto let, nicméně tvrzení, že zde budou jenom stroje a programy a pro lidi práce nebude, je velmi nepravděpodobné. Vývoj technologie a automatizace sice může mít vliv na to, jaké práce budou potřeba a jak bude práce v budoucnu vypadat, ale stále zůstávají určité činnosti, které budou vyžadovat lidskou přítomnost a lidské dovednosti.

Navíc, s rychlým rozvojem technologie a automatizace, vznikají také nové pracovní příležitosti a obory, které byly dříve neznámé. Například vývoj robotiky, umělé inteligence a kybernetiky otevřel dveře k novým oblastem výzkumu, vývoje a implementace těchto technologií. Tyto obory mohou poskytnout mnoho nových pracovních příležitostí pro lidi s potřebnými dovednostmi a vzděláním.

V každém případě je však pravdou, že rychlý vývoj technologie a automatizace může mít vliv na určité obory, které byly dříve lidmi vykonávány. Proto je důležité, aby společnost a ekonomika mohly přizpůsobit se těmto změnám, například prostřednictvím odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky, kteří by mohli být ovlivněni těmito změnami v trhu práce.

Je pravdou, že pokud by autonomní inteligentní robot byl skutečně lepší ve všech činnostech než člověk, tak by to mohlo mít vliv na trh práce a mnoho pracovních pozic by mohlo být nahrazeno stroji. Nicméně, tato situace by byla velmi extrémní a je nepravděpodobné, aby se stala v praxi.

V praxi totiž mnoho pracovních pozic zahrnuje více než jen jednu činnost. Lidé mají větší flexibilitu a schopnost přizpůsobit se novým situacím, což může být pro některé pozice velmi důležité. Navíc, v mnoha profesích je důležitá lidská interakce a empatie, což je oblast, kde stroje zatím nedokážou nahradit lidi.

Dalším důležitým faktorem je také cena a účinnost. I když by roboty mohly být lepší než lidé v určitých činnostech, výroba, údržba a oprava těchto robotů může být velmi nákladná. Navíc, některé práce mohou být tak specializované nebo náročné, že by bylo stále výhodnější zaměstnávat lidi.

Celkově lze říci, že i když se technologie a automatizace rychle rozvíjí, stále bude mnoho pracovních pozic, které budou vyžadovat lidskou přítomnost a lidské dovednosti. Navíc, vývoj technologie může také vytvořit nové pracovní příležitosti a obory, které nebyly dříve známy. Je tedy důležité, aby se společnost a ekonomika dokázaly přizpůsobit těmto změnám a aby se lidé neustále vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti, aby byli konkurenceschopní na trhu práce.

Je velmi těžké předpovědět, jak se bude lidská populace vyvíjet v nadcházejících sto letech. Zatímco technologie a věda mohou nabídnout nové způsoby interakce s virtuální realitou, je stále nejisté, zda se toto bude týkat většiny lidstva a zda lidé budou chtít odvrátit se od svých genetických těl.

Existuje řada etických, morálních a filozofických otázek, které jsou spojeny s tímto tématem. Změna lidské identity a vztahů mezi jednotlivci by mohla mít značný vliv na kulturu a společnost jako celek.

Zatímco technologie může nabízet nové možnosti, je důležité, aby se společnost soustředila na řešení důležitých problémů, kterým čelíme dnes, jako jsou změna klimatu, nerovnost a sociální nespravedlnost. Je také důležité zajistit, aby se technologie využívaly způsobem, který je prospěšný pro celou společnost, a aby nebyly zneužívány pro soukromý prospěch nebo k škodě ostatních.

%d bloggers like this: