50

Manželka odešla do zaměstnání a dcera vlezla do postele ke svému otci, aby měla se svým otcem sex a prožila orgasmus, proč vlastně chtěla mít dcera sex se svým otcem, když tento sexuální vztah je nemorální? Moralisté by logicky řekli, že byla tato dcera špatně morálně vychována, a tak se dopustila nemorálního jednání a měla by být za svoje nemorální jednání i potrestána. Morálka je otázkou situace, ve které se nacházejí dlouhodobě inteligentní bytosti, se změnou situace se logicky i mění morálka, proto je na světě nekonečné množství morálních norem a co je v jednom morálním systému hříchem to je v jiném morálním systému svatým skutkem.

Nejspíše myšlení dcery a otce bylo v takové morální situaci, kdy mohlo dojít k tomu, že otec měl sex se svojí dcerou, i když měl pravidelný sex se svojí manželkou. Otec mohl svojí dceři sex odmítnout s tím, že je to nemravné a že mu stačí sex se svojí manželkou, většina otců takto morálně i jedná a neumožní svojí dceři mít s nimi sex a tím se nevystavují nebezpečí zbytečných problémů, které jim může sex se dcerou přinést. Je zde ale i možnost kdy otec vleze do postele k vlastní dceři a požaduje od ní sex a zde se zase musí dcera rozhodnout, jestli ona svému otci sex umožní nebo jej odmítne, protože sex s otcem jí může přinést problémy, se kterými nepočítala.

Sex je spojen s plozením potomstva a tím i s problémy kdy se musíme o potomstvo postarat a pro mladou dceru je lepší, když bude i otec mladý a tím zde bude záruka dlouhého života a jistota toho že se mladý otec bude dlouho starat o potomstvo. Jsou ale i společenství kde se o děti stará jenom společnost, a tam je jedno, kdo je otcem dítěte a je důležité jenom to, aby bylo dítě zdravé tělesně a duševně.

Co vlastně vedlo mladou dívku k tomu, že vlezla do postele ke svému starému otci, byla to jenom obyčejná zvědavost nebo to bylo něco jiného? Byla to snaha po dosažení normality, jakmile totiž proběhne sex mezi otcem a dcerou změní se automaticky vztah otce k dceři a otec jedná se svojí dcerou mnohem lépe, než dříve protože je mu dcera již mnohem bližší, často dochází logicky k tomu, že se sex otce s dcerou často i opakuje, dokud nedojde k sexuálnímu nasycení a spokojenosti.

Zde se dostáváme k otázce žárlivosti, kdy může manželka začít žárlit na svojí krásnou dceru, a tak začne mít snahu svoji dceru rychle provdat za mladého muže a tím jí dostat daleko od svého sexuálně nadrženého manžela. Jakmile se láska začne dělit je jí méně, to je logické, s tímto problémem se setkáváme obzvláště tam kde je v rodině mnoho dětí a čím více je dětí, tím méně děti dostávají lásky od rodičů. Co se vlastně děje v myšlení otce a dcery, když mají spolu sex, je to jenom sexuální vrcholové nasycení, které je spojené většinou s prožitkem orgasmu, protože je to velmi vzrušující. Vzrušuje nás to, co je nové a originální, je to jako když poprvé ochutnáme čokoládu a poznáme její chuť a sladkost, po určité době nás ale již čokoláda přestane vzrušovat.

By admin

%d bloggers like this: