Domů » Všichni jsou hříšníci jenom já jsem svatý

Všichni jsou hříšníci jenom já jsem svatý

Každé náboženství vychází z toho, že služebníci církve nebo sekty, jsou svatí a ostatní jsou hříšníci, se zánikem náboženství v konzumním očistci, platí to že politici a byrokrati jsou svatí a ostatní jsou hříšníky. Lidi se rozdělují na; kultury, pohlaví, věk, vzdělání, výhody, kasty, ligy, třídy atd. rovnost je zde jenom v tom, že je zde každý dočasně, proč je zde rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole?

Všichni jsou hříšníci jenom já jsem svatý, je mnoho hříchů, co mají lidi, ale jaký hřích je v současnosti tím nehorším, z dálky to vypadá že nejhorším hříchem je závist a z blízka poznáte to, že nejhorším hříchem je lenost. Pandemie nejvíce eliminuje lenochy, protože lenoši mají díky lenosti oslabenou imunitu.

Z lenosti povstávají všechny lidské hříchy, jak došlo k tomu, že je člověk tak líným tvorem? Příčinou jsou výhody, které máme, zvířata nemají výhody, a tak nejsou líná, protože pokud by se o sebe zvíře nepostaralo tak by zemřelo žízní a hladem. Pokud chceme eliminovat hříšnost tak budeme muset eliminovat výhody tím, že každý dostane do hlavy GVKB čip, který jej odřízne od reality.

Z lidí se tak stanou loutky na dálkové ovládání, které bude mít na starosti jenom GVKB umělá globální inteligence, tím zde skončí; náboženství, sekty, hnutí, politika, reklama, školství, sport, kultura atd. Takto už lidi nebudou moci dělat chyby, jenom díky zlu zde může vzniknou dobro, takto se konečně z čertů stanou andělé, co nelžou a nekradou.

Leave a Reply