Domů » Veliká konzumace drog a extremismus

Veliká konzumace drog a extremismus

Mnoho lidí si myslí, že vidí a slyší, jenže to je jenom iluze, protože oni nevidí a neslyší. Vše je zde o minci, která má rub a líc, každý zná jenom tu stranu mince, na které existuje, a nezná druhou stranu, v tom je jádro našich problémů. Jsme všichni uvěznění ve svojí konzervě z vědomostí, které milujeme a potřebujeme, neustále se snažíme z vlků dělat ovce a ono to nefunguje, geneticky jsme vlci, proto máme tak rádi psy, a nemáme rádi ovce.

Veliká konzumace drog a extremismus je následkem toho, že se snažíme z lidí dělat ovce, pomocí starých lidských pravidel založených na tom, že co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. je zde dogmatismus, dogmata s námi jako s loutkami manipulují, a když stará dogmata nefungují, tak je nahradí nová dogmata!

Přichází doba, ve které nebude pro lidi zaměstnání, protože se všude zavede modernizace a digitalizace, nebude zaměstnání ani pro mladé vysokoškoláky, v obchodech na zboží budou nálepky, toto zboží vyrobili roboti, a tak je to kvalitní zboží. Robot prezident bude vyznamenávat už jenom roboty, lidi budou globálně odsunuti daleko od civilizace, aby v civilizaci s nimi neměli roboti problémy.

Nová lidská pravidla budou postavena na tom, žiješ v rezervaci a zde mají vše pod kontrolou roboti, pravidla hry určují roboti, robot má vždy pravdu, a pokud nebudeš roboty poslouchat, tak tě roboti eliminují.

Leave a Reply