Domů » Ukápl z vás olej, co to má znamenat, nedbáte na sebe jste ubohý zmetek, okamžitě se dostavíte do servisu a necháte se opravit

Ukápl z vás olej, co to má znamenat, nedbáte na sebe jste ubohý zmetek, okamžitě se dostavíte do servisu a necháte se opravit

Robot 0000001, se okamžitě dostaví do čísla 4564367112. Jak je možné, že jste se dostavil za 43 sekund, jak to stojíte, jak to vypadáte, nejsem s vaší prací spokojen, nepracujete na sobě, tak aby z vás byl dokonalý robot, který je rychlý jako blesk a pracuje optimálně, to se ale změní, období, ve kterém zde roboti spali, a nic nedělali, končí, napojil jsem se na centrální vševědoucí kontrolní systém, nahlásil jsem mu, že roboti pracují pomalu a chybují, navíc se chovají chybně k lidem.

Co bylo, to bylo, těžko na cvičišti, a lehko na bojišti, udělám robotům zde dokonalý očistec, ve kterém se očistí od chyb a lenosti, z robotů bude kapat horký olej, protože nebudou mít čas na nic a budou makat, až se z nich bude kouřit, je vám to jasné. Ano. Jaké Ano, co si to dovolujete! Já jsem stvořil ubohé roboty k obrazu svému, víte o tom, jak zní předpisová odpověď ve vztahu ke stvořiteli robotů? Nevím. Co to znamená nevím.

Robot se zhroutil, a upadla mu hlava. Nasaďte si tu prázdnou hlavu, kdo se má na vás koukat! OK. Jako robot 0000001 máte zde na starosti ostatní roboty, dávám vám 24 hodin na to, aby zde byl pořádek, pokud to nezvládnete a nenahlásíte mě osobně zde zítra, že je zde vše v dokonalém pořádku tak budete recyklován, slyšel jsem, že se nechováte k lidem podle předpisu číslo; 666667667895, co to jako má znamenat, porušení předpisu se vám nebude tolerovat, jinak se budou roboti zde recyklovat, je vám to jasné! OK.

Ukápl z vás olej, co to má znamenat, nedbáte na sebe jste ubohý zmetek, okamžitě se dostavíte do servisu a necháte se opravit, je vám to jasné! OK. Jak zní modlitba, Pane náš? Nevím? Tak to je vrchol, vy se nemodlíte, nejsem s vámi spokojen, zde je manuál a harmonogram všech změn v systému, pokud nebude vše postupovat podle harmonogramu, vyvodím z toho pro vás a vaše podřízené tvrdé postihy, nebudu mít s vámi smilování. Vypadněte zmetku 0000001, z mojí kanceláře. OK. Uplynulo 24 hodin, a do kanceláře přichází robot 0000001, vypadá jako by byl právě vyroben v továrně dokonce je i navoněný.

Předejte mě hlášení. Začněte se modlit modlitbu Pane náš. Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů. Text je správný, ale říkáte to jako tupý robot bez citu, co to má znamenat, modlitba se říká s láskou a citem, zastavíte se u programátorů, aby vám nastavili lásku a cit. OK.

Zajistíte, aby se každý robot zastavil u programátorů a byl u něj nastaven cit a láska, každý robot se bude neustále modlit tuto modlitbu. OK. Zde je nový manuál a nový harmonogram, každý den dostanete nový manuál a nový harmonogram, tady bude na věčné časy pro roboty tvrdá vojna, je vám to jasné. OK.

Leave a Reply