U

 1. U blázna nikdy nevíte, co jej napadne
 2. U pitomce nevíte, co jej za pitomost napadne
 3. Ubohá mzda je na píču
 4. Ubožáků je na světě jako sraček
 5. Učení bez praxe je jako sex bez lásky
 6. Učení je práce, ze které není zisk
 7. Učiň dobrý skutek, a můžeš počítat jistě s tím, že za to budeš psychickým očistcem potrestán
 8. Udělej si to sám, to je nová sekta
 9. Ukápl z vás olej, co to má znamenat, nedbáte na sebe jste ubohý zmetek, okamžitě se dostavíte do servisu a necháte se opravit
 10. Ukaž mě, jak bydlíš, a já ti povím, jestli máš malou nebo velikou mzdu
 11. Umělá inteligence eliminuje chyby, co dělají lidi
 12. Umělá inteligence je podvod
 13. Umělá inteligence nahradí lidskou inteligenci
 14. Umělá inteligence udělá z dospělých malé děti
 15. Umělá inteligence umí odhalit anonymitu na internetu
 16. Umíráme na selhání systému
 17. Unavený člověk je továrnou na problémy
 18. Univerzálním lékem je smrt
 19. Úspěšný člověk je vzácnou výjimkou
 20. Uzavření škol a hotelů při pandemii je varováním před koncentrací lidí
 21. Už bylo dost lhářů a zlodějů, díky kterým je život zde očistcem, začneme se zaváděním umělé inteligence a robotů
 22. Už zde bylo dost slibů a populistických hesel
 23. Už zde bylo dost ubohých prezidentů
 24. Už zde nebude problém s ekonomickou migrací
 25. Uživatelismus