Vše je zde o tom nebýt dole a být nahoře aby si mohli trpaslíci myslet, že jsou obři, co dokáží zázraky. Se vznikem organizace vzniká potřeba aby někdo organizoval v organizaci pořádek, podle správných pravidel, moje hra a moje pravidla. Ten, kdo má možnost v organizaci vše organizovat tím získá moc a výhody, logicky čím větší a mocnější je organizace, tím větší moc a větší výhody lze získat. Moc a výhody se stávají podstavcem na kterém stojí trpaslíci co si myslí, že jsou obři.

Následkem je toužení po tom být; bohem, králem, císařem, sultánem, šlechticem, papežem, prezidentem, předsedou vlády, ministrem, diplomatem, senátorem, poslancem, ředitelem, celebritou atd. trpaslíků je všude nadbytek, ale vysokých podstavců je trvalý nedostatek, proto zde jsou kariéristické závody, ve kterých si kariéristi házejí klacky pod nohy. Obrazně je zde pro trpaslíky pyramida kde na vrcholu je monopolní ráj a dole je konkurenční peklo, následkem je propaganda a cenzura v dogmatické totalitě! 

Všude kde lidi používají peníze, za které si lze mnohé koupit tam je i dogmatická totalita! Hodně vydělávej abys mohl hodně utrácet o tom je konzumní společnost ve které je pro trpaslíky bohem vysoký podstavec který jim dává iluzi toho, že jsou obři. S příchodem televize a internetu je pro trpaslíky snadné si vytvářet podstavce z iluzí, takový podstavec z iluzí je ale jenom iluze to je logické, vše, co snadno získáme o to i snadno přijdeme. Nevěřte naivně tomu, že zde všemu vládnou trpaslíci na vysokých podstavcích, všemu zde vládnou vesmírné a přírodní zákony, které se nemění rychle podle politické a ekonomické situace.

%d bloggers like this: