Vše je zde o divadlo, ve kterém mnohé z dálky vypadá jinak než z blízka, nejvíce mluví ti, co by měli mlčet a ti co by měli mluvit zase mlčí, proč tomu tak je? Ve společnosti moudřejších je správné mlčet a ve společnosti hloupějších je správné mluvit, jak ale máme poznat to, že jestli je ten druhý moudřejší nebo hloupější?

Podívejme se na internet zde všichni mluví a nikdo nechce mlčet, protože si každý myslí, že ostatní jsou hloupější. Pokud se sejdou lidi, co rádi mluví tak si skáčou neustále do řeči, aby vypadali, že jsou moudřejší a tím se dostáváme do problémů.

Potom zde jsou herci, co hrají svoji roli a v této roli je určeno kdy mají mluvit a co mají říkat, zde jsou jasná pravidla. Vše je zde o pravidlech, které je třeba dodržovat, bez pravidel se na ničem nedomluvíme. Vytvořili jsme na vše pravidla, a tak se z nás stali herci co zde hrají svoji roli a mají strach, aby neporušili pravidla.

%d bloggers like this: