Domů » Syndrom selhání politiky

Syndrom selhání politiky

Tak jako je mnoho nemocí spojeno se syndromy, tak je zde i syndrom selhání politiky. Syndrom je soubor ukazatelů, který charakterizuje častou poruchu u systému. Vše je zde evolucí naprogramované, aby to sloužilo k nějakému účelu, vesmír a život to jsou továrny plné strojů, čím více je něco složité tím více je to i poruchové. Každý stroj a každá továrna potřebuje servis a kontrolu, funguje jenom to, o co se správně neustále staráme. Syndrom selhání politiky je způsoben tím, že politika nemá servis a kontrolu, následkem je zhroucení politiky, přej, a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom je; politika, ekonomika, věda, technika, umění, rodina atd. Staráme se nejvíce o to, co nám přináší užitek, dobrota je žebrota. Proč nám politika přestala přinášet užitek, a tak se o ní už nestaráme?

Současná politika je jako staré knihy, které už nikdo nečte, lidi čtou dneska nejvíce to, co je na internetu, proč není politika na internetu, aby mohli lidi mít dialog s mocnými politiky? Politici si hrají na pastýře a považují voliče za ovce, je to stejný problém jako u náboženství, politici si musí uvědomit to, že voliči nejsou ovce a oni nejsou pastýři, je zde dneska jiná situace a brzo přijde umělá inteligence, která nahradí; politiky, byrokraty, milionáře, ředitele, celebrity, profesory, vysokoškoláky atd. skončí doba, ve které bylo ekonomické a mocenské rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý bude najednou snadno nahraditelný umělou inteligencí nebo robotem. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se z civilizace globálně přesunou do rezervace a v rezervaci se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako egoistický invazní druh, který škodí ekosystému.

Leave a Reply