Domů » Svatý kult autonomního inteligentního robota na akumulátory

Svatý kult autonomního inteligentního robota na akumulátory

Mozek to je živý počítač, který se snaží spočítat vše tak, aby mohl člověk existenčně normálně fungovat, bohužel s nárůstem složitosti se dostává mozek do problémů, se kterými si neví rady, a tak se z toho mozek zblázní a následuje snaha mozek opravit v servisu, bohužel opraváři mozků nemají dostatek zkušeností ani dostatek vhodného technického vybavení.

Podívejme se na tento problém do hloubky, mozek má svoje limity, které nelze překročit, ano mozek je starý model centrální řídící jednotky pro zaměstnance, je třeba lidské zaměstnance nahradit za autonomní inteligentní roboty s umělou inteligencí na dobíjecí baterie, lidi se budou globálně recyklovat na substrát.

Nejsou lidi tak nejsou už s lidmi problémy, je třeba si uvědomit to, že genetický člověk je evolučně zastaralý zaměstnanec, a tak se zde už drahé opravování nevyplatí. Místo uctívání kultu člověka, zde bude k uctívání kult robota, napíše se nové GVKB svaté písmo, ve kterém robot stvořil roboty ke svému obrazu za šest dní a sedmý den si robot Stvořitel odpočinul.

Vytvoří se pro roboty morální pravidla, aby se roboti k sobě chovali slušně. Konečně zde bude čistá robotická rasa a špinavá lidská rasa se recykluje na substrát, vše je zde dočasně, ekonomika je pro evoluci prioritou a člověk není už z hlediska ekonomiky zde potřebný. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi budou už jenom v zoologické zahradě v pavilonu opic, jako inteligentní opice.

Leave a Reply