56

1

Zloději hodní zloděje, dobrota žebrota je, tam kde je soutěž a boj, tam je i konzumní očistec, ve kterém žijí sobečtí paraziti, rozdělujeme se zde na úspěšné a neúspěšné parazity, protože dobrota, zde žebrota je! Má cenu, chodit ještě k volbám, nebo chodit házet vajíčka na prezidenty? To vše je jenom ztráta času, podívejme se od minulosti naší kulturní civilizace statisticky a vědecky, musí nám být jasné, že vždy veliké, zde parazitovalo sobecky na malém, pokud se malé odmítlo podrobit, bylo za to potrestané tím velikým!

2

Není zde člověk, který by nám mohl být svatým nebo politickým vzorem, a my bychom jej mohli i slepě následovat, aby nám bylo zde ekonomicky a sociálně v budoucnosti lépe! Každý člověk, je jistě, sobecký lhář a zloděj! Problémem je totiž soutěž a boj o existenci, v tomto živém světě! Prioritou života, je soutěž a boj o existenci! Zvíře je zlé, pokud je hladové, a dobré je, pokud je nasycené, pokud je ve společnosti dlouhodobě hlad, je společnost dlouhodobě i zlá! Sociální paraziti, jsou zlí, protože jsou ekonomicky mnoho hladoví, veliký globální nárůst zločinu, je následkem nárůstu ekonomického hladu!

3

Je třeba globálně zavést přídělové systémy, a zrušit peníze a soukromé vlastnictví, přestane se vyrábět luxusní zboží, a nebudou zde ani luxusní služby, jiná cesta pro nás už není, nepotřebujeme lakomé milionáře a zlé diktátory, potřebujeme odstranit globálně ekonomický hlad. Všude dochází k modernizaci, a tím i k nahrazování lidí za automaty, nebo roboty, je logické, že musí i brzo dojít řada na všechny byrokraty a politiky. Škrtat a šetřit, se musí opravdu všude, nejenom tam, kde se nikdo nemůže škrtání a šetření bránit.

4

V současnosti na světě produktivně pracuje jenom jedna miliarda lidí, a tato jedna miliarda lidí, živí šest miliard lidí, co produktivně nepracují. Produktivní práce produkuje skutečné hodnoty, jako je třeba; jídlo, oblečení, elektronika, doprava zboží, výstavba měst a silnic atd. Mnoho lidí, svojí prací nic hodnotného ale neprodukuje, je to tedy jenom zbytečná práce, která vznikla díky tomu, že jsou v ekonomice a politice veliké amatérské chyby. Jestliže místo lidí zde budou pracovat všude jenom roboti, co potom ale budou dělat proboha lidé?

5

Lidé budou žít nazí v zoologické zahradě, a budou dělat radost robotům, co se na ně podívají, při návštěvě zoologické zahrady. Mezi roboty a lidmi bude ale nerozbitné sklo, aby roboti nemohli krmit hloupé lidi, a tím způsobovat problémy, provozovatelům zoologické zahrady. Konečně si budeme mocensky a ekonomicky rovní, a nebudeme už muset chodit do školy a zaměstnání. Tropického a jiného ovoce budeme mít dostatek, protože vedle nás bude veliký pavilon s opicemi, a podle jídelního katalogu zoologické zahrady, budeme mít logicky stejnou kvalitní stravu, jako konkurenční opice.

Vše je v pohybu, co bylo, to už nezměníme, a o tom co bude, nic nevíme, globální konzumní kultura USA jako chřipkový virus napadla celý svět. Je smyslem našeho života konzumování nebo má lidský život jiný smysl? Život je z pohledu vědy a techniky genetický inteligentní program, který ovládá biologické motory, a následkem je evoluce spojená se soutěží a bojem o; výhody, jistoty, štěstí, lásku, kariéru, popularitu, informace, peníze, sex, drogy, jídlo atd. Je neskutečné o co vše zde to, co je živé soutěží a bojuje ve snaze o možnost zde být konzumentem a mít se zde lépe než konkurence.

7

Není zde na tomto světě; kapitalismus, socialismus, komunismus, fašismus, buddhismus, feudalismus atd. je zde jenom lakomý egoismus, který má mnoho falešných masek podle situace, ve které se lakomý egoismus právě nachází! Podívejme se na nejlepší knihy, které nejvíce změnili lidské myšlení, mnozí pomyslí na Bibli, ale to je omyl, nejvíce lidské myšlení změnili pohádky! Každá lidská kultura vychází z pohádek, jedna z nejkrásnějších pohádek je asi velmi stará pohádka, ve které je Aladin, který vlastnil začarovanou lampu, ve které žil kouzelný Džin, který vlastníkovi lampy splnil každé přání.

8

Každé dítě chce splnit tajná přání a nad tím je se třeba zamyslet do hloubky! Kupte si naše zboží, nebo naše služby a splní se vám vaše tajné přání, zvolte si politiky a oni splní vaše tajná přání atd. Jenže co když utratíme peníze a čas za něco co naše tajná přání nikdy nemůže splnit, a tak třeba mnoho let studujeme vysokou školu a po vystudování vysoké školy narazíme nečekaně na to, že všude od nás sobecky chtějí, abychom měli dlouhou praxi v oboru, znali to, co se na vysoké škole vůbec neučilo atd. Byli jsme konzumním systémem mnoho podvedeni, někde je asi v konzumním systému skrytá chyba?

9

Kde je ale skutečná chyba v konzumním systému? Chyba je ve veliké vzdálenosti mezi lidmi a veliké vzdálenosti mezi národy a kulturami, sdílení hodnot a informací je možné jenom díky tomu, že zde mezi námi nebudou vzdálenosti, mnohdy můžeme ležet s někým v manželské posteli mnoho let, a mít s ním děti, a přesto je mezi námi veliká psychická a ekonomická vzdálenost, a tak po čase bohužel dojde k rozvodu a placení alimentů. Jidáš zradí Ježíše, protože zde byla veliká psychická a ekonomická vzdálenost, mezi Ježíšem a Jidášem, Kain na poli v hádce zabije svého bratra Abela, protože zde byla mezi bratry veliká psychická a ekonomická vzdálenost atd.

10

Jak je to ale možné, že jsme si tolik psychicky a ekonomicky vzdálení, a tak jsme k sobě velmi zlí? Problém vysvětlil už Ježíš Kristus, nemůže nikdo sloužit mnoha pánům, jednomu pánu se zavděčí, a jiné pány tím rozhněvá, každý si musí vybrat jednoho správného pána, a jenom tomuto pánu, potom musí po celý život i sloužit. Kdo je tím správným pánem, kterému musíme všichni sloužit? Tím správným pánem je pravda, pokud budeme sobě a druhým lhát tak budeme za to potrestání tím, že nám to druzí oplatí a následkem bude svět, ve kterém všichni lžou, a tak všichni konzumují alkohol a tabák, aby se z těch sobeckých pokryteckých lží nezbláznili! 

11

Nebudeš mít jiného boha. Ale my máme jiného boha, kterému obětujeme rozum, zdraví, přátelství, lásku, rodinu i život je to LAKOMOST. A svět je nastaven tak, aby LAKOMOSTI museli sloužit i ti, kdo nejsou její vyznavači. Nezneužiješ mého jména ŠTĚDROST. Ve středověku bylo jméno Boží (ŠTĚDROST) zneužíváno k verbování a vedení křižáckých válek ve Svaté zemi, ve 20. století kněží světili smrtonosné zbraně, dnes křesťanští fundamentalisté agitují masy nevědomých do nových křižáckých válek proti islámu, kterým ovšem říkáme moderně „střet civilizací“.

12

Budeš zachovávat den odpočinku. Den odpočinku nedodržujeme, abychom LAKOMOSTI mohli sloužit každý den v životě. A ještě se chlubíme, že jsme workoholici. Budeš ctít svého otce i svou matku. Zapomněli jsme starověkou zásadu, že uctívat předky je pro rodinu důležitější než obětovat bohům. Rozeštvali jsme generace kvůli snadné manipulaci a mrzkému zisku: rodinná soudržnost, kde se ctí názory seniorů, škodí podnikání a komplikuje život podvodníkům. Proto byl vygradován kult mládí až ke generační nenávisti: Kdo má pořád živit ty staré parazity?

13

Mladí dementi už jistě točí předvolební klip „Přemluv bábu, ať si hodí mašli!“ Nezabiješ. Ale my jsme z bližních udělali konkurenty a z konkurentů nepřátele, které je třeba likvidovat, třeba i vraždou. Nekompromisně. Efektivně. Masově. A co je silnější motor prosperity než válka? Kdo z velkých hráčů na geopolitické šachovnici odolá válečným fanfárám? Dodatečně se vše zdůvodní obranou demokracie, svobody a dalších euroatlantických hodnot. Co znamenají milióny mrtvých? Nezcizoložíš. Je vůbec možná starověká věrnost, když lidský věk se za tři tisíciletí více než zdvojnásobil?

14

Psychologové a sexuologové nám o pudech, lásce a vášni sdělili tolik znepokojivých faktů, které celoživotní věrnost téměř vylučují. Model párového manželství se příliš neosvědčil, ale máme k dispozici něco lepšího? Nepokradeš. Kradlo se vždycky, loupež od počátku lidských dějin, patřila k nejosvědčenějším strategiím vedoucím ke zbohatnutí, a k moci. Mnohamiliardových majetků se v nedávné minulosti domohli podvodníci s nejrazantnějším krédem: „Zhasni a ukradni, co můžeš!“ Už jsme si zvykli, že zloděj při tom volá: „Chyťte zloděje!“

15

Kdo je díky lakomosti „vysmátej“, ten si koupí; politiky, policii, soudy i média. Kolik je těch neúplatných, většina, nebo už vymírající menšina? Nezalžeš. Všichni známe lživé sliby našich politiků, které nejsou a nikdy nebudou splněny. Všichni známe války, které byly rozpoutány ze zjevně vylhaných důvodů. Reklama i byznys těží převážně z důmyslných dezinformací. Lež přestrojená za pravdu je, zdá se, základním principem lidské civilizace. Nezatoužíš po ženě svého bližního. To je velmi přísné přikázání, když nám brání snít o cizích ženách.

16

A přitom toužení po ženách svých bližních je nevinný hříšek v kultuře, která stvořila prostituci, bordely, obchod se ženami a úchylné sexuální praktiky, porno stránky, kvůli nimž by středověký rytíř tasil meč. Nebudeš chamtivý ani závistivý. Kdo nás nutí lhát, krást a zabíjet, když ne; lakomost, chamtivost, závist atd.? Už dávno neobdivujeme; politiky, podnikatele, vědce, umělce, sportovce atd. za to, co umějí, nás jenom fascinuje, kolik vydělají. Kdo má málo, chce víc, a kdo má víc, chce všecko. Jako bychom nevěděli, že do hrobu si nikdo své nakradené miliardy nevezme.

17

Co dodat ještě nakonec desatera? Svět se zaklíná štědrostí, a slouží otrocky lakomosti. Spláchněte egoistické manipulátory a organizátory do hajzlu, protože egoističtí manipulátoři a organizátoři jsou zdrojem všech problémů, se kterými se musíme po celý život potýkat. Inteligence stvořila ego, které s vámi manipuluje a vše organizuje, vše je zde manipulátory a organizátory zotročené, je to božský pocit moci manipulovat a organizovat.

18

Vše je zde postavené na dualitě, není zde nic, v čem by nebyla dualita; zisk je zde díky ztrátě, láska je zde díky nenávisti, život je zde díky smrti, hovno je zde díky potravě, smích je zde díky pláči, svoboda je zde díky otroctví, moc je zde díky bezmocnosti, ráj je zde díky očistci, aktivita je zde díky pasivitě, vědění je zde díky učení atd. Neustále je zde toužení po zázraku, zázraky patří do pohádek a snů, život je zotročen dualitou, zázrak znamená chtít něco zadarmo ale to je obyčejná krádež a lež, za vše se musí platit, to, co je zde zadarmo nemá žádnou skutečnou hodnotu.

19

Největší problém je zde to že civilizace po vás požaduje inteligenci, ale když začnete něco organizovat a s něčím zde manipulovat, tak vás civilizace za to potrestá, jsou zde stanovená pravidla, která se nesmí porušovat, ale k čemu je nám potom inteligence, když musíme žít jenom podle pevných pravidel, které nesmíme porušit, abychom nebyli za to potrestáni vězením nebo pokutou. Satira nastavuje zrcadlo každé lakomé diktatuře, proto je zde mocenská cenzura, která satiru eliminuje. Každá mocenská organizace je lakomou diktaturou, která vše cenzuruje a pokusy o satiru násilně likviduje.

20

Je vůbec teoreticky možné vytvořit národ, který by nebyl lakomou diktaturou, kde není potřeba cenzury, která by eliminovala satiru? Možné to je pomocí technologie, kterou používají Borgové, jde o to, že se vytvoří nový člověk, který bude jenom naklonovaným mozkem, který bude umístěn v robotu, budeme mít všichni geneticky stejný mozek a stejná robotická těla, bude zde jedno společné globální myšlení, soukromí bude eliminované. Vše bude dokonale globalizované, žádná jména, budeme mít jenom výrobní čísla, žádné hromadní hodnot, vše bude společné, nebude zde už žádný konflikt, mezi jedinci nebo mezi organizacemi.

21

Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království, buď zde vůle tvá, jak nahoře, tak i dole, potravu pro tělo i duši nám dej, odpusť nám to, že na všechno rádi sereme, chraň nás před tím, aby na nás někdo z vrchu sral, amen. Jak zabít byrokratické klíště? Globální ekonomická a sociální krize je zde díky tomu že se přemnožili globálně byrokratická klíšťata a vysávají ekonomiky a sociálně ty co zde vytvářejí skutečné hodnoty svojí těžkou prací. Jak vlastně vznikla na světě byrokratická klíšťata?

22

V okamžiku vzniku společného vlastnictví byl zapotřebí byrokrat, který by měl na starosti společné vlastnictví, logicky z toho lze odvodit to, že byrokrati se snaží o likvidaci soukromého vlastnictví, protože čím méně zde bude soukromého vlastnictví na světě tím více zde i bude moci být i byrokratů co se budou starat o společné vlastnictví a jelikož budou nejblíže společnému vlastnictví, budou mít k dispozici státní zámek se služebnictvem a státní letadlo s leteckým personálem atd. Prezident, senátor, poslanec, soudce, ředitel, král, císař, šlechtic, papež atd.

23

To jsou jenom byrokrati, co se starají o společné vlastnictví, a tak se mají dobře jako veliké svině v žitě. Když se bere mnoho ze společného tak to nikdo nepozná a o tom je život byrokratických klíšťat, mnohokráte byrokratická klíšťata v minulosti naší kulturní civilizace hovořila o tom, že podpoří zánik společného vlastnictví. Sliby se ale slibují a jenom naivní idioti se dopředu radují, aby potom poznali, že je byrokratická klíšťata oklamala, a veliké idioty z nich udělala. Čím větší společné vlastnictví někde existuje, tím větší množství byrokratických klíšťat i uživí, největším společným vlastnictvím je zde národ, a tak národy logicky mají i největší množství byrokratických klíšťat.

24

Parazit nemůže existovat bez hostitele, pokud zde nebude na světě existovat žádné společné vlastnictví, tak zde nebudou ani byrokratická klíšťata. Podívejme se na provozování soukromé TAXI služby, jak do ní zasahují systematicky násilně byrokraté, a jak vysávají systematicky ty, co tuto službu provozují. Ten, kdo provozuje soukromě TAXI službu, ten je ve skutečnosti ubohým otrokem byrokratů, a oni si s ním mohou dělat, co je napadne. Ber moje varování vážně idiote!

25

Varuji tě před chybováním, každá chyba má za následek vznik nových chyb, je to jako vraždící virus, který se dokáže rychle globálně šířit a může mít za následek; bídu, nemoc, smrt, vězení, válku, rozvod, výpověď, depresi, sebevraždu, bezdomovectví, závislost na drogách, prostituci, diktaturu, sektu atd. 1+1=3 to je matematická chyba, protože je výsledkem chybné číslo 3 místo správného čísla 2. Ve snaze, aby měl mocný a bohatý člověk moc a bohatství, zde jsou daně, a tak je zde výsledkem číslo 3, místo čísla 2, protože zde vzniknul příklad, 1+1+1=3, daně jsou tou třetí 1, tato jednička zde ale nikdy neměla být!

26

Jak vznikly daně? Daně vznikly díky chybě, kdy jsme chtěli mít zásoby hodnot, pro případ že budeme v krizi, zásoby hodnot jsou chybou, hodnoty musí být v kruhu a musí proudit, nesmí se ani na okamžik zastavit a hromadit! Pokladní v samoobsluze vyprodukuje za měsíc čistý zisk 200 000 Kč, ale ona dostane čistý zisk jenom 10 000 Kč za svojí práci, kde proboha je těch 190 000 Kč? Ve společnosti je veliké množství lidí, co neprodukují zisk, a tak oni prodavačce násilně vezmou z výplaty 190 000 Kč každý měsíc, aby se měli dobře jako; prezidenti, politici, ředitelé, vojáci, byrokraté, celebrity, kněží, důchodci, studenti, invalidé, cikáni atd.

27

Společnost trestá ty, co chtějí pracovat bídou a odměňuje ty, co zde nic nedělají, velikou mocí a velikým bohatstvím, kdosi kdysi dávno drze vypočítal, kolik stojí USA za jeden rok funkce prezidenta USA, a okamžitě byl zabit agenty FBI, jako největší nepřítel státu. On totiž spočítal i všechny nepřímé náklady, jako je; nezaměstnanost, byrokracie, politika, armáda, monopoly, církve, dezinformace atd. ten kdo podniká, zná velmi dobře problém skrytých nákladů, které jsou obrovské, ale musí být bohužel v termínu uhrazeny.

28

V centru centrální ekonomiky je vždy černá ekonomická díra, která pohlcuje veliké peníze, čím více lidé v centrální ekonomice pracují, tím více centrum pohltí peněz. Cesta ven je v globální decentralizaci u ekonomiky a ideologie, jiné cesty není, každá rodina na světě, zde musí mít právo zabíjet svobodně svoje děti, a muž musí mít právo zabít svoji ženu a žena právo zabít svého muže. To, co se děje v rodině, musí být soukromá věc každé rodiny, v okamžiku, kdy se sektářský stát, začal násilně vměšovat do toho, co se děje v soukromé rodině, a zacházel s lidmi v rodině jako se svými ubohými bezprávnými otroky, v tom okamžiku se zhroutila globálně lidská kultura, a místo ní je zde ubohá sektářská centrální diktatura!

29

Jakmile se cokoli pokusí být neposlušné, je to automaticky Bohem spravedlivě potrestané, není v Absolutnu nic, co by Bůh nepotrestal, za neposlušnost! Bůh není svatá osoba, je to „DUALITA“ vše je zde ovládáno dualitou, napětí mezi klady a zápory, se vším manipuluje, a všemu zde sílu a zdroje poskytuje! Bůh není na nebesích, ani v chrámu, on je všude jako „DUALITA“, jiný Bůh zde nikdy nebyl, a nebude! Ten, kdo věří v Boha, který není „DUALITA“ je vůl, a dělá proto po celý život samé ubohé voloviny.

30

Jak vlastně došlo k tomu, že každý člověk začal věřit ve voloviny, a tak se z něj stal ubohý tupý vůl, co si zde drze hraje na; císaře, krále, vůdce, prezidenta atd. Příčinou byla duševní nemoc, a duševně nemocný člověk, mnoho duševně chyboval, a čím více zde bylo duševně nemocných lidí, tím více lidi logicky chybovali, a tak se z nich stali volové, co dělají od narození do smrti jenom samé voloviny, a věří volovinám co jsou v knihách, nebo na internetu. V roce 1992 jsem byl po 9 měsíců ve Francii, na zámku organizace ISKCON, zde jsem vědecky sledoval, jak funguje profesionální vymývání mozků, u volů, pomocí Hinduistické svaté ideologie?

31

Princip je jednoduchý, a jmenuje se duševní samovazba, duše se uvrhne do samovazby, a tím duševně zeslábne natolik, že začne věřit svatým volovinám, a tak se z člověka stane rychle svatý vůl. Hinduistická svatá ideologie, stvořila svaté ideologie na naší planetě, Ježíš Kristus, hlásal čistý klasický Hinduismus! Principem Hinduismu je eliminace agresivity u věřícího člověka, a tím se z něj učiní hodný svatý vůl, co poslouchá svatou elitu. Je agresivita člověka chybou, kterou musí společnost eliminovat? Je to jako s pitím vína, jde o to abychom se neopili, a aby nám opilost nezpůsobila problémy, ve správném množství je víno lékem, tedy eliminace agresivity zde musí být pod kontrolou, aby nám eliminace agresivity nezpůsobovala problémy.

32

Jednou za mnou na zámku ve Francii přišel kamarád a řekl že potřebuje abych mu pomohl, že on to sám nezvládne, odpověděl jsem mu, že jsem už pomoc slíbil jinému kamarádovi, a že pokud on a tím kamarádem zajde, a on bude souhlasit s tím, že mu pomohu, tak je vše v pořádku. Jenže co se nestalo, moji kamarádi byli agresivní, a začali se na zemi prát jak zvířata o to, komu mám pomoci, a tak z toho byla nakonec bohužel velká ostuda, že se moji kamarádi nedokážou ovládat, a chovají se jako blázni.

33

Každý potřebuje lék, protože je nemocný a já jsem ten lék který každý vůl zde potřebuje, proto jsem opustil ISKCON aby zde už nedocházelo k násilí, protože každý zde chtěl abych mu pomohl se duševně uzdravit, protože už nechtěl zde být volem. Díky bohu, se smát volům mohu, tak to je, že ten druhý vůl je. To je ten duševní lék, kvůli kterému, se moji kamarádi často bohužel prali mezi sebou, a každý ten lék chtěl mnoho užívat, aby se duševně uzdravil. Vše zde je o klíči a zámku, pokud získáte správný klíč, otevřete správný zámek, a tak přestanete být konečně volem, který zde dělá po celý život jenom samé voloviny. 

34

Význam optimální práce je prioritní, pro transformaci systému tak, aby nám dokonale sloužil, život to je plnění důležitých úkolů, to, co nepracuje to chybuje. Práce může být; duševní, tělesná, strojní, fyzikální, chemická atd. Práce je vždy projevem energie, která s hmotou manipuluje, aby se splnil nějaký úkol. Práce je možná jenom díky informacím a programům, čím vyspělejší jsou informace a programy, tím je zde i vyspělejší práce a z práce vzniká prostředí ve kterém se pracuje, jde o přírodu a civilizaci, brzo zde bude i virtuální prostředí, kde se bude pracovat.

35

S prací jsou spojené chyby a díky chybám je práce logicky chybná a tím i zbytečná, pomocí optimalizace je možné chyby nalézt a opravit, mnohdy je zde ale zájem, aby náš konkurent nebo nepřítel chyboval, a tak jsme jej mohli porazit, a tím získáme zisk nebo výhodu. Drogy se používají k tomu, aby náš konkurent nebo nepřítel chyboval, problém nastal v okamžiku, kdy se závislost na drogách stala globálním problémem, se kterým si nikdo neví rady, a tak všichni díky drogám chybujeme, a tak je zde; nezaměstnanost, bída, korupce, zrada, nenávist, špína, mafie atd.

36

Nejsou zde jenom chemické drogy drogou nám může být i; jistota, výhoda, zisk, popularita, moc, bohatství, autorita, láska, zábava, spánek atd. Mnoho tělesných nemocí je zde díky závislosti na nějaké droze, problémem je tedy pro optimální práci svět drog, který nám neumožňuje optimálně pracovat. Je třeba začít s tímto problémem něco dělat, jediným naším skutečným nepřítelem zde jsou drogy. Evoluce vše zde stvořila, problémy zde začal způsobovat teprve člověk tím, že začal používat oheň a inteligenci, a tím vytvořil pekelný konzumní očistec, kde vládne všemu bezcharakterní centrální byrokracie.

37

Vláda pekla udělala lidem ze života peklo pomocí pekelně zlých zákonů, které musí každý v tomto pekle dodržovat jinak je pekelně pekelnou elitou i potrestán. Pokud se někdo postaví drze pekelné elitě je zavřen do vězení, nebo je zabit, aby si zde mohla elita pekla dělat co jí vyhovuje a nemusela se podřizovat tomu, co chtějí ubožáci v konzumním pekle. V koncentračním táboře Osvětim zahynuli rodiče mého otce, protože byli židé, elita pekla smí zabíjet ubožáky v pekle bez soudu, jako by to byl jenom dobytek, který zde musí dělat vše co elitě vyhovuje a nesmí o ničem zde pochybovat.

38

Bezcharakterní centrální byrokracie rozhoduje o nás bez nás, tak aby se zde měla dobře a mohla používat pro sebe veliké rezidence a drahá auta s řidičem. V okamžiku, kdy bylo lidem zakázáno se zabíjet, vznikla bezcharakterní centrální byrokracie a udělala lidem že života očistec, logicky pokud bychom chtěli tento očistec zlikvidovat musíme se zase začít zabíjet natolik že zde již nebudou bohatí ani chudí lidé a budou zde jenom svobodní lidé, co neplatí nikomu žádné daně a poplatky! Já tě znám už od okamžiku, kdy jsi byl stvořen volem, co byl debil, který byl tak debilní, že se pomocí sexu rozmnožil, aby po něm zde zůstal nějaký vůl, co je debil!

39

Neuvědomuješ si to, že jsi vůl, který je debil, protože existuješ v kulturní konzumní byrokratické civilizaci, kde jsi neustále obklopen voly, co jsou debilové. Z každého pravidla je výjimka a já jsem tou vzácnou výjimkou, protože já nejsem vůl, co je debil, takových lidských výjimek je na světě velmi málo a poznáte je podle toho, že nemají chybné závislosti a mají jenom správné závislosti. Pověz mi, jaké máš závislosti a já ti povím kdo skutečně zde jsi. Vůl, který je debil je závislý na drogách a drogy učinili z člověka vola který je debil, to, co způsobuje deprese to je i droga, drogy tedy nejsou jenom chemické, drogou může být cokoli, co s námi snadno jako s loutkou manipuluje, a tak nás ve voly a debily proměňuje!

40

Minulost jasně dokazuje to, že zde jsou všude volové, co jsou debilní, a tak dochází k tomu, že jsou zde koncentrační tábory kde se lidi zabíjejí, nebo se na města házejí bomby, aby se lidi zabíjeli. Vůl, který je debil, nenávidí voly, co jsou debilové, protože mu od narození do smrti mnoho konkurují a tím jeho hodnotu zde snižují a neumožňují mu zde být největším volem, který je debil a získat tak zde funkci prezidenta nebo ředitele. Jenom vůl, který je debil, mohl vytvořit kulturní konzumní byrokratickou civilizaci, ve které je nezaměstnanost a bída!

41

Nejhorší je, že jsi zbabělec, a tak nemáš odvahu vlézt do kontejneru na odpadky, aby tě popeláři eliminovali z tohoto ubohého světa, kde jsou jenom samí volové, co jsou debilové a hrají si zde na; prezidenta, ředitele, krále, císaře, soudce, ministra, senátora, poslance, generála, profesora, umělce, kněze, lékaře atd. Mě neoklameš já tě dobře znám! Díky bohu, se smát volům co jsou debilové mohu, tak to je, že ten druhý vůl, debil je.

42

V této geniální božské meditaci lék na tvoje ubohé problémy je, jakmile si uvědomíš to, že jsi vůl, který je debil, začneš s tím něco dělat a konečně vlezeš do toho kontejneru na odpadky, aby zde bylo o jednoho vola, který je debil méně. Neskákej z vysoké výšky dolů, ohrožuješ tím často zbytečně ostatní a způsobuješ jím i zbytečně mnoho problémů, s odstraněním tvého mrtvého těla, jsi jenom ubohý biologický odpad a patříš tedy logicky do kontejneru na odpadky! Konzumní společnost proměňuje naši kulturní civilizaci v ubohé pracovní tábory, ve kterých se s dělníkem zachází hůře než s dobytkem.

43

Celý systém moderní konzumní společnosti je postaven jenom na kontrole a trestu, velmi rychle mizí z našeho života osobní citové vztahy, vše je na prodej a vše funguje na principu kontroly a trestu. Pracujete pomalu a chybujete, budete potrestán výpovědí a stane se z vás špinavý bezdomovec, který žebrá o trochu jídla a vybírá popelnice a snaží sbírat zde to, za co dostane trochu peněz. Láska je zde jenom za peníze, nemáš peníze nemáš nárok na lásku následkem je závislost na drogách a drogy z lidí dělají ubohé loutky bez inteligence co jenom myslí na to, jak přežít a neumí už normálně žít.

44

Kriminalita a terorismus začíná logicky rychle narůstat a svět se začíná proměňovat ve veliké bojiště, kde se bezcitně zabíjíme a okrádáme, protože chceme přežít a nechceme umřít hlady a vyčerpáním. Škrtání sociálních jistot postupuje velmi rychle a naděje na to, že se člověk dožije důchodu se neustále zmenšuje, stejně tak se i zmenšuje naděje na to, že si zde člověk vytvoří pro sebe ekonomické jistoty, protože inflace rychle znehodnocuje peníze a vysoké daně nám znemožňují mít finanční rezervy pro případ nemoci a nezaměstnanosti.

45

Používáme antikoncepci, protože plození dětí do tohoto zlého konzumního světa nemá už žádnou logickou koncepci, zde na děti nemá nikdo čas, protože na dětech nemůže konzumní systém parazitovat tolik, jako parazituje na dospělém člověku, který je zde jenom levným strojem na peníze a když už tento stroj správně díky stáří nefunguje, je automaticky vyhozen ze zaměstnání a bytu a stane se z něj bezdomovec. Prohraje ten, kdo chybuje a je jedno o jaký boj se jedná, tam kde je život tam je i boj o zdroje k růstu a rozmnožování, abychom mohli žít musíme zdroje k růstu a rozmnožování i mít to je logické.

46

Nejdůležitější je začátek jenom z dobrého semene zde může být i dobrý živý systém, pokud je semeno špatné je třeba zamezit tomu, aby mělo možnost k růstu a rozmnožování, nejsou jenom semena rostlin nebo semena, která dá muž do ženy, aby se narodilo lidské dítě, jsou zde i informační semena, ze kterých vznikají ideologické živé systémy. Pokud je zde problém je třeba jej i okamžitě a optimálně vyřešit, pokud elita nezvládá optimální řešení problémů, je třeba s tím něco rychle dělat. V minulosti se tento problém řešil tím, že se vyměnili lidi na elitních místech, to ale už v současné době nestačí, je třeba nahradit lidi na vedoucích místech moderní elektronikou a technikou.

47

Jestliže nelze již porazit počítač v šachové hře, je tím i dáno že končí dezinformační ideologické svaté období, kdy o nás bez nás rozhodovala sobecká ideologická a podnikatelská sekta a musí být staré období sektářské vlády nahrazené obdobím, kdy moc převezme elektronika a technika. Nepotřebujeme sobecké byrokraty, co na nás parazitují, ale potřebujeme elektronické dispečinky, které nám umožní snadné získávání zdrojů k růstu a rozmnožování. Víte, kolik stojí výrobně krabička s cigaretami, a proč je tento výrobek desetinásobně předražený, a tak místo toho, aby stál 6 Kč, tak stojí 60 Kč.

48

Elita potřebuje vaše peníze, elitě nejde o to, že si kouřením ničíte zdraví, jí jde o to na vás ekonomicky mnoho parazitovat, logicky nemůže fungovat ekonomika a politika tam, kde jsou služby a výrobky díky sobecké svaté elitě předražené. Pokud budeme odkládat neustále zavádění vědy a technologie do řízení společnosti tak následkem musí být jenom veliká válka a v této válce zahyne logicky veliké množství lidí a zničí se i veliké množství hodnot.

49

Je snadné změnit povrch tím, že si vezmeme nové oblečení, ale je těžké změnit naše podvědomí, které myslí dosud jenom na sex a jídlo, nejenom sexem a jídlem živ je člověk, ale musí se zajímat i o nové programy a nové informace, jinak za to bude potrestán; válkou, hladomorem, epidemií, terorismem, drogami, sektami, mafiemi atd. Dosud naše kulturní civilizace je opilá z výhod, které jí poskytují centrální byrokratické systémy, a tak ve své opilosti je hluchá a slepá k tomu že je zde ekonomická a politická dlouhodobá deprese spojená s bídou a nezaměstnaností.

50

Klasickou ukázkou neschopnosti kapitalistického centrálního systému jsou ubohé byrokratické pracovní úřady, kde vám nesežnou práci, ani vám nedají podporu v nezaměstnanosti, jenom se vám smějí a dělají vám problémy. Elita k tobě neustále natahuje ruce v touze od tebe peníze brát na daních a poplatcích, a když jsi v nouzi, tak ti ani práci nebo podporu nechce již dát, jaký pastýř takové je i jeho stádo. Je třeba začít na náměstích zase veřejně popravovat naši sobeckou starou elitu, jenom strach z potupné smrti a zabavení majetku, donutí naši sobeckou politickou a podnikatelskou elitu k tomu, aby se o nás začala zase dobře starat.

51

Roboti s umělou inteligencí se rozhodli, že správným prezidentem této planety se stane GVKB, výhodou této lidské osobnosti je že je nejvíce oblíbenou osobností na světě a taky to že je již tělesně mrtvý, protože umřel roku 2053 na svoje 100 narozeniny. Zdánlivě to zní jako nesmysl, jak by mohl být prezidentem člověk který je tělesně mrtvý? Je třeba si ale uvědomit že zde jsou roboti s umělou inteligencí, co vypadají jako člověk a oni dokážou jakoukoli velikou osobnost dokonale duševně i tělesně zkopírovat, výhodou zde je že v případě atentátu na prezidenta se nic neděje a okamžitě je zde náhrada, takže už k atentátům logicky nedochází, protože nemají smysl.

52

Nejznámější výrok od GBKB je, “pracuj a když jsi unavený, jdi hnedka spát“, všude jsou spací boxy a tak zde není nikdo unavený a každý je odpočinutý, zdánlivě jde o maličkost, ale dokonalost našeho světa se skládá z mnoha maličkostí a mnoho těchto maličkostí vynalezl GVKB jde zde třeba o elektronické obojky, co nejdou sundat a díky kterým má každý člověk svůj osobní jazyk a nemůže se bavit s druhým člověkem pomocí hlasu, ale musí použít obojek, který slova přeloží a vyloučí z komunikace egoismus a lakomost.

53

Dalším geniálním nápadem bylo odebrat děti lidem po narození a svěřit je do výchovného světového centra kde výchovu zajišťují jenom roboti a děti nemají komunikaci s rodiči. Člověk, který je vychován roboty dokáže s roboty symbioticky žít a nemá problémy ve vztahu s roboty, jde zde o symbiotický přátelský vztah. Velikým problémem v minulosti byli náboženské a politické ideologie, které z lidí dělali hlupáky a chudáky, GVKB všechny tyto ideologie automaticky eliminoval a zavedl jedinou ideologii, postavenou na tom, že vše, co řekne umělá inteligence, to musí být každému bez výjimky svaté a nesmí o tom pochybovat!

54

V ekonomicky temné ubohé době, ve které GVKB žil, světu vládli bezcitní a bezcharakterní jedovatí lidští hadi co byli krásně oblečení a krásně hovořili, aby tak mohli snadno z pracujících lidí učinit ubohé ekonomické otroky konzumní bezcitné společnosti. V té temné ubohé době lidi mezi sebou krutě bojovali a soutěžili o výhody a peníze, ten, kdo měl v sobě málo sexuální energie, byl bez naděje na to, že uspěje v této zlé době. Posedlost sexem jasně ukázal v té době internet a stránky, které se mnoho věnovali sexu, lidé v té době měli sex jako ubohý dobytek a docházelo zde i k sexu ve kterém byli malé děti a zvířata, brutalita zde byla často používána.

55

Lze říci, že teprve od té doby, co byl člověk vychováván jenom roboty ve světovém výchovném táboře, se stal člověk kulturním člověkem a přestal být ubohým tupým zvířetem, co myslelo a žilo jako dobytek. GVKB jasně poprvé definoval co je to život a inteligence kdy označil život a inteligenci, za svobodné programy, které se dokážou automaticky rozmnožovat a růst. Svoboda je spojená se soutěží a bojem o hodnoty, právě soutěž a boj je základem funkčnosti živého systému v temné době, ve které žil GVKB byla soutěž a boj něčím co se potlačovalo a následkem byli neustálé krize jak u společností, tak i u jedinců. 

56

Nepotřebujeme politiky a byrokraty, potřebujeme, aby lidi svobodně podnikali a měli se zde dobře. Život to je boj o to, co milujeme a potřebujeme, v tomto boji uspějí ti, co profesionálně slouží druhým a dostanou za to i správnou odměnu, politici a byrokrati z podnikatelů dělají hlupáky a chudáky následkem logicky bída a krize zde je. Základem svobody je právo zabít toho kdo na mě parazituje nebo mě jinak ekonomicky poškozuje, nikdo nezabije toho, koho miluje a potřebuje! Dobrota je žebrota, násilí patří k přirozenému životu, jaký je rozdíl mezi koncentračním táborem a tím že podnikatel zabije zloděje, v obou případech je zde násilí na cizím člověku.

57

Každý centrální politický a byrokratický systém po určité době dospěje k válce, protože dojde k přelidnění a tím i k nedostatku existenčních zdrojů ve velikých válkách se ničí obrovské hodnoty a zabíjejí se zbytečně kvalitní lidé! Jsme teritoriální bytosti, a pokud nám v našem teritoriu někdo škodí, musíme jej za to zabít, pokud nezabijeme lháře a zloděje tak on se promění zakrátko v našeho pána a udělá z nás svého otroka, který bude mít mnoho povinností a žádná práva. Boj za svobodu zde bude do té doby, dokud bude zakázané zabíjení zlodějů a lhářů, jenom strach ze smrti dokáže zkrotit zloděje a lháře, jiná cesta ke svobodě není možná, protože dobrota je žebrota.

By admin

Napsat komentář

%d bloggers like this: