R

 1. Radit bláznům a hlupákům je na hovno
 2. Reagujete extrémně emotivně
 3. Realisté jsou ve všem úspěšní
 4. Realita je hra o výhody a jistoty, nadbytek je zde postaven na nedostatku
 5. Realita je píču
 6. Realita není ideální pro člověka
 7. Recenze na rok 2021
 8. Regulace u lidské práce
 9. Reklama bohatým slouží a hloupým vládne
 10. Reklama je továrnou na bludy
 11. Reklama stvořila konzumní civilizaci
 12. Reklama stvořila očistec
 13. Reklama ti udělala díru v hlavě
 14. Reklama to je továrna na pokrytectví
 15. Reklama z nás dělá pitomce
 16. Reklama z nás udělala pitomce na baterky
 17. Restartování kulturní civilizace
 18. Robot to je inteligentní stroj na akumulátory
 19. Roboti a umělá inteligence
 20. Roboti recyklují globálně lidi na granulovaný potravinový substrát
 21. Roboti s dubovou hlavou
 22. Roboti začnou v továrnách vyrábět roboty
 23. Roušky mají nosit jenom ti, co jsou nakažení
 24. Rovnost je v kapitalismus jenom ve smrti
 25. Rozdělujeme lidi podle vyspělosti jejich kultury
 26. Rozděluji lidi na úspěšné opice a neúspěšné opice
 27. Rychle levně kvalitně o tom ekonomika a politika je
 28. Rychlost vede k úspěchu
 29. Rychlý vývoj informační technologie nám budoucnost odhaluje
 30. Řešením je začít používat GVKB čipy
 31. Řešením není tajně nadávat a stěžovat si kamarádkám, ale partnerovi jasně říct, že vám to vadí