Dneska máme k dispozici statistiky, a tak podle nich zjišťujeme proč se lidský život prodlužuje, příčinou je zde lepší genetika a lepší výchova a důležitá je i lepší zdravotní péče a mnoho nových léků. Máme se lépe, a tak žijeme déle, problém mají lidi, co si mnoha způsoby ničí svoje zdraví, a tak nežijí logicky dlouho, komu není rady tomu není pomoci.

Nejsou zde dosud žádné léky, co by nám zajistili dlouhověkost, veliký vliv na dlouhověkost má naše zdraví, ten, kdo není zdravý se nedožije dlouhého věku, to je logické. Jak být zdravý po celý život o tom je naše dlouhověkost, je to o tom, jak si to uděláš takové to i máš, péče o naše zdraví má určitá klasická pravidla, kterými se musíme řídit po celý život jinak to nejde.

Je statisticky doloženo to, že se ubožáci nedožívají dlouhého věku, protože žijí uboze. Jenže doba se rychle mění a brzo zde pro lidi už nikde nebude práce za mzdu, protože na práci budou stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala nenásilně globální genocida, nejsou lidi tak není třeba řešit to, že lidi jsou často nemocní a že lidi předčasně umírají.

%d bloggers like this: