Domů » Proč pandemie ve velkém čerty v očistci eliminuje?

Proč pandemie ve velkém čerty v očistci eliminuje?

Hodnotu má to, co potřebujeme a je toho nedostatek, jakmile je něčeho nadbytek, tak to ztratí hodnotu díky inflaci. Ano, informací a programů je zde jako sraček, proč je zde všude nadbytek informací a programů? Příčinou je zavedení gramotnosti, a to že je zde televize a internet. Lidi, co žijí daleko od civilizace a nemají tak k dispozici televizi a internet, mají nedostatek informací a programů. Každý problém má jistě svoji příčinu, pokud je zde u něčeho nadbytek nebo nedostatek, tak příčinou jsou vždy chyby, lidi dělají chyby, protože nejsou dokonalí. Reklama se snaží vytvořit iluzi dokonalosti u; zboží, služeb, informací, programů atd. z dálky vše vypadá lépe než z blízka!

Politika je reklama na politické zázraky, náboženství je reklama na náboženské zázraky, ekonomika je reklama na ekonomické zázraky atd. reklama nás klame od narození do smrti, vždy se ptej na to, kdo má z ubohé reklamy největší užitek. Krize, války, revoluce, pandemie atd. to vše nám v nahotě odhaluje to, že nadbytek pro ty, co jsou nahoře je založen na nedostatku pro ty, co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, dogmatismus atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom pokrytecký egoismus! Z dálky vypadá čert jako anděl o tom je reklama, v konzumním očistci nejsou andělé! Čiň čertu dobře a on se ti za to pekelným očistcem odmění, dobrotu si musí každý zasloužit!  

Leave a Reply