Domů » Pravdu lze nalézt pomocí kauzality a duality

Pravdu lze nalézt pomocí kauzality a duality

Pitomci bloudí od narození do smrti v existenčním bludišti a teprve smrt ukončí jejich bloudění a marné hledání východu z bludiště. Mnohdy je zde i snaha pitomcům pomoci, aby tak mohli najít východ z existenčního bludiště, jenže pitomci pomoc odmítnou, komu není rady tomu už není pomoci. Reklama dělá z lidí pitomce pomocí dezinformací, pravda je před lidmi dobře utajená, protože člověk, který zná čistou pravdu je pro konzumní očistec velikým nebezpečím.

Pravdu lze nalézt pomocí kauzality a duality, ten, kdo nalezl čistou pravdu jistě ví, že stvořitelem všeho v nás a okolo nás jsou informace, není zde žádný subjektivní bůh, který by vše stvořil a dokázal dělat zázraky, boha si pitomci vymysleli, aby tak mohli snadno z konkurentů udělat věřící pitomce.

Náboženství je reklama na zázraky po smrti, politika je reklama na zázraky po volbách, reklama slibuje zázraky po zakoupení zboží nebo služby, smlouvy slibují zázraky po uzavření smlouvy atd. sliby se slibují a blázni se dočasně radují, než jim dojde to, že jsou blázni. Války, revoluce, konflikty, krize, pandemie atd. to vše je následek naší pitomosti, vše, co dáváme to i nazpět dostáváme.

Jak si to každý udělá takové to i má, jablko nepadne daleko od stromu! Svět nezmění k lepšímu ti, co zde díky protekci zde mají; výhody, jistoty, moc, bohatství, popularitu atd. svět změní k lepšímu jenom vynálezy a moudrost. Každý je tím, jaké má prioritní závislosti, pokud někdo má pitomé závislosti, tak je to logicky pitomec!

Leave a Reply