Pohádka o cestě ke štěstí

Byl jednou jeden král, který byl neustále nespokojený. Přestože měl všechno, co si mohl přát a to; bohatství, moc a úctu svých poddaných atd. stále se cítil nešťastný a neuspokojený. Rozhodl se proto vydat na cestu, aby hledal štěstí. Král se vydal na cestu s prázdnou taškou a jen s pár korunami v kapse. Potkal různé lidi, kteří mu radili, jak se stát šťastným. Někteří mu řekli, aby se stal mocnějším, jiní, aby se stal bohatším, a další mu radili, aby se stal slavnějším. Král se však nenechal zmást těmito radami a pokračoval ve své cestě. Nakonec narazil na starého moudrého muže, který mu řekl: „Štěstí není v moci, bohatství ani slávě. Štěstí je v srdci člověka a v lásce k druhým.“ Král toto poslední slovo pochopil a rozhodl se vrátit zpět do svého království a žít s láskou k svým poddaným a rodinou. A skutečně, když se vrátil, cítil se šťastnější než kdykoli předtím. A tak žil šťastně až do konce svých dnů.

Pohádka o cestě, která se točí v kruhu

Byl jednou jeden mladý princ, který byl velmi nespokojený se svým životem v královském zámku. Cítil se uvězněný a toužil po dobrodružství a poznání světa. Jednoho dne se rozhodl, že opustí svůj domov a vydá se na cestu. Princ se vydal na svou cestu plný naděje a očekávání. Navštívil různá města a země, poznal nové lidi a zažil neuvěřitelná dobrodružství. Avšak časem začal cítit, že se mu nic nového už neděje, že se pořád točí v kruhu. Zklamaný se vrátil zpět do svého rodiště, ale nic se tam nezměnilo. Stále se cítil uvězněný a nespokojený. Rozhodl se tedy opustit svůj domov znovu a vydat se na další cestu. Tento cyklus se opakoval stále dokola, princ se vydával na cestu s nadějí, aby po ní zklamaně vracel zpět domů. Dokonce i když se mu podařilo najít štěstí na svých cestách, po návratu domů se zase cítil neuspokojený. Jednoho dne si princ uvědomil, že skutečné štěstí není něco, co lze najít venku, ale něco, co lze najít uvnitř sebe. Rozhodl se tedy zůstat doma a snažit se najít štěstí tam, kde žil. A skutečně, když se snažil být spokojený s tím, co měl, stal se šťastným a už se nikdy nechtěl vydat na cestu.

Pohádka o volbě prezidenta republiky

Byl jednou jeden malý stát, který se rozhodl, že potřebuje nového prezidenta. Lidé se shromáždili, aby si vybrali svého kandidáta. Byl tam bohatý podnikatel, který sliboval, že přinese do země prosperity. Byl tam také starý politik, který sliboval, že bude pokračovat ve své práci pro dobro lidu. A byl tam i mladý idealista, který sliboval, že bude bojovat za spravedlnost a rovnost pro všechny. Lidé se rozdělili na ty, kdo podporovali podnikatele, ty, kdo podporovali starého politika a ty, kdo podporovali mladého idealistu. Bylo to těžké rozhodnutí, protože každý kandidát měl své klady a zápory. Nakonec se rozhodli pro mladého idealistu. Lidé doufali, že jeho sny a cíle přinesou do země novou naději a lepší budoucnost. Mladý idealista se stal prezidentem a začal pracovat na svých slibech. Avšak brzy zjistil, že jeho sny se nedají tak snadno realizovat. Musel se potýkat s mnoha překážkami a konfrontovat se s mocnými protivníky, kteří se snažili zabránit jeho plánům. I přes tyto překážky se prezident rozhodl bojovat za své ideály. On a jeho tým pracovali tvrdě, a nakonec se jim podařilo prosadit změny, které pomohly zlepšit životy všech obyvatel státu. Lidé byli šťastní, že se jim podařilo vybrat prezidenta, který se snažil skutečně pomoci a zlepšit jejich životy. A tak se stalo, že volba prezidenta, která na začátku vypadala jako těžké rozhodnutí, se nakonec ukázala jako správná volba pro celý stát.

Pohádka o ubohé práci, která je za trest

Byl jednou jeden mladý muž jménem Jan, který byl velmi líný a nezodpovědný. Raději trávil svůj čas u televize nebo s kamarády, než aby pracoval nebo se učil. Janův otec, který byl rolník, se snažil ho naučit důležitosti práce, ale Jan to ignoroval. Jednoho dne se Jan rozhodl, že opustí svůj dům a vydá se do světa, aby se stal bohatým bez práce. Avšak brzy zjistil, že se mu nedaří, že nemá žádné schopnosti ani dovednosti a že se mu nedaří najít práci. Nakonec se Jan dostal do velkého města, kde se mu podařilo najít práci jako úklidový pracovník v místní továrně. Byl to tvrdý a nevděčný pracovní úkol, který mu přinášel jen malou odměnu a žádnou slávu. Jan se cítil jako trestán za svou línost a nezodpovědnost. Jan se snažil práci nějak unést, ale byl těžké zvládat ji s takovým nedostatkem motivace a s tím, jak se cítil neuspokojený. Nakonec se rozhodl, že se vrátí zpět domů, kde se snažil pomoci svému otci na farmě. I když byla práce na farmě těžká, Jan se naučil, že práce má svou hodnotu a že je důležité ji brát vážně. On se také naučil, že práce může být uspokojivá, když se na ni díváme jako na příležitost se rozvíjet a být produktivní. Jan se stal zodpovědným a pracovitým mužem a stal se tak šťastnějším a spokojenějším.

Pohádka trpaslíku, co si hrál na obra

Byl jednou jeden malý trpaslík jménem Tom, který žil ve své jeskyni ve skále. Tom byl velmi malý a slabý, ale toužil být silný a mocný jako obr. Jednoho dne se Tom rozhodl, že se bude hrát na obra. Namaloval si černé tečky na tváři, aby vypadal jako obr, a začal chodit po své jeskyni a hlasitě vykřikovat. Tom se také snažil dělat věci, které by obr dělal tahal těžké kameny, tahal stromy, a dokonce se snažil rozdrtit skálu svýma rukama. Avšak všechny tyto úsilí bylo marné, protože Tom byl stále malý a slabý trpaslík. Jednoho dne se Tom rozhodl, že se vydá do světa a udělá si jméno jako silný a mocný obr. Cestoval od města k městu, kde se snažil ukázat své síly a dovednosti. Avšak všude, kam přišel, byl přehlížen a posmíván, protože lidé věděli, že je jen malý trpaslík. Tom se cítil ztracený a zklamaný. Nakonec se rozhodl, že se vrátí zpět do své jeskyně a přestane se hrát na někoho, kým není. On se naučil, že je důležité být sám sebou a že je důležité mít respekt k sobě samému a svým schopnostem. Tom se stal šťastným a spokojeným trpaslíkem a žil šťastně až do konce svých dnů. On si uvědomil, že všechny jeho sny a touhy byly k ničemu, když nebyl spokojený s tím, kým byl.

Pohádka o sluhovi, co si hrál na pána

Byl jednou jeden sluha jménem Jan, který pracoval pro bohatého pána. Jan byl věčně nespokojený se svou prací a toužil po bohatství a moci svého pána. Jednoho dne se Jan rozhodl, že se bude hrát na pána. Namaloval si na tváři úsměv jako pán, a začal chodit po svém panství a vydávat rozkazy svým kolegům sluhům. Jan si také začal pohrávat s tím, že bude žít jako pán. Jedl v nejlepších restauracích, nosil nejluxusnější oblečení a jezdil v nejkrásnějších kočárech. Avšak všechny tyto sny byly jen iluze, protože Jan byl stále jen sluha. Jednoho dne se Janův pán dozvěděl o jeho hře a rozčíleně ho propustil. Jan se ocitl bez práce a bez peněz. Nakonec se rozhodl, že se vrátí zpět ke své práci jako sluha, ale tentokrát se snažil být vděčný za svou práci a snažit se být dobrým sluhou. Jan se naučil důležitosti práce a uvědomil si, že život jako pán není to, po čem skutečně touží.

%d bloggers like this: