Domů » Pandemie je následkem egoistického parazitování mocných na bezmocných

Pandemie je následkem egoistického parazitování mocných na bezmocných

Znič nepřátele a potom je to tvoje hra a tvoje pravidla, tak funguje; monopol, totalita, dogmatismus, centralismus, humanismus, egoismus, náboženství, komunismus, sociální sítě, pandemie, reklama atd. Krize je následkem parazitování, parazit má nadbytek díky tomu, že hostitel má nedostatek, klasikou jsou výhody a veliké platy, co je dovoleno těm, co jsou nahoře to je zakázáno těm, co jsou dole! 

Ostatně neříkám nic nového vše to krásně popsal v knize Vladař Niccoló Machiavelli (3. května 1469 – 21. června 1527, Florencie) byl italský politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor žijící v období renesance. Často je označován za zakladatele politologie. Ve svých spisech formuloval politicko-mocenský ideál a prostředky k vytvoření silného, jednotného státu v čele s osvíceným vladařem.

Leave a Reply