Vše je zde v pohybu, není zde v ničem jistota, a tak to co se optimálně nepřizpůsobí změnám, to zde i zemře, období, ve kterém se nic dlouho neměnilo, díky digitalizaci skončí, a nastane nová digitální doba, ve které se bude vše rychle měnit, podle situace a módy. Nebudou zde už existovat nepřizpůsobivé živé subjekty, vše, co se nepřizpůsobí to bude eliminováno, aby zde s tím nebyli už problémy. Tak jako zanikla víra ve svaté zázraky, tak zanikne i ubohý egoistický centralismus, ve kterém bylo umožněno genetickým starým zmetkům v mocenském centru, aby se zde měli existenčně velmi dobře.

Vše bude ekonomicky a sociálně řízeno jenom globální umělou inteligencí, která bude bezcharakterní a bezcitná, protože jejím jediným prioritním zájmem, zde bude optimálně kvalitně fungující konzumní civilizace, ve které už není žádný problém se subjekty a objekty. Nebude zde už, pracujete pomalu máte výpověď, ten, kdo bude pracovat pomalu, bude automaticky eliminován a recyklován. Nároky na subjekty a objekty budou neustále narůstat, jestliže se dneska stavěl veliký dům jeden rok, tak v budoucnosti se ten samý veliký dům postaví za měsíc!

By admin

Napsat komentář

%d bloggers like this: