Pravda a láska má pro nás velikou hodnotu, a přesto zde nikde není ochránce pravdy a lásky, jak je to možné? Chránit pravdu a lásku nám nepřináší žádný užitek, veškeré naše myšlení a konání je spojené s ekonomikou, protože dobrota je žebrota. Pravda a láska jsou jenom relativní pojmy dobré tak akorát pro umění, v realitě platí jenom správně a chybně vše ostatní není důležité!

Společnost nás nutí k soutěžení a brzo nám dojde že každý náš těžce získaný úspěch je jenom dočasná iluze, jedinec zde nic neznamená i kdyby byl prezidentem nebo celebritou, vše je zde jenom hra, ve které si každý hraje na to, co není! Opice s královskou korunou na hlavě je pořád jenom opice!

Myslíme a jednáme podle situace a tím je nám pravda a láska k ničemu, nejsme naprogramované stroje jsme egoističtí pokrytci, co mezi sebou soutěží o to, co milují, rovnost je jenom ve smrti! Neustále nás tisk a televize informuje o tom co dělají mocné elity, ve skutečnosti zde žádné elity nejsou, ale jsou zde jenom samé oblečené opice.

%d bloggers like this: