Domů » Největším dogmatem je víra v ideální realitu

Největším dogmatem je víra v ideální realitu

Vše se zde točí okolo chyb, aby mohl jakýkoli systém fungovat tak v něm nesmí být chyby, vytváříme neustále mnoho nových systémů, ve kterých je mnoho chyb, často se dokonce setkáváme s tím, že se tvrdě trestají ti, co odmítají chybovat. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že hříšníci dělají chyby a nedokážou se ze svých chyb poučit, a tak svoje chyby opakují.

Hříšníkům je od narození do smrti pomocí reklamy a dogmat násilně přeprogramován mozek, a tak se z hříšníků stávají pitomé loutky které snadno ovládá hříšná elita. Podívejme se do minulosti, neustále na naše teritorium pronikali násilně hříšní vandalové, aby zde mohli vandalsky zničit naše hodnoty, hříšný vandalismus je následkem reklamy a dogmat!

Největším dogmatem je víra v ideální realitu, následkem je mnoho ideologii, které dělají z hříšníků pitomé loutky, ti, co mají moc slibují bezmocným ideální realitu po volbách nebo po smrti, sliby se slibují a blázni se radují! Pořád je to o tom, že ti, co jsou nahoře, lžou těm, co jsou dole, protože si myslí že z cizího krev neteče, jenže vše, co dáváme to i nazpět dostáváme.

Totalitní dogmatické systémy stvořili konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý hříšník peklem, vše je o ekonomickém otroctví založeném na vysokých cenách a malé mzdě, tím vzniká pro vládnoucí elitu bohatství, a tak elita egoisticky parazituje na dělnické třídě.

Dále je zde snaha produkovat zboží a služby s nízkou kvalitou, aby byl nucen konzument neustále nakupovat nové zboží a služby. Z hříšníků se tak stal jenom levný materiál na pokusy, které na hříšnících provádí hříšná elita, miliony zbytečně mrtvých hříšníků ve válce nebo při pandemii, to je jenom statistika, tragédie je, pokud zemře stářím král nebo prezident. 

Leave a Reply