Domů » Konzumní kulturní civilizace je továrnou na bludy

Konzumní kulturní civilizace je továrnou na bludy

Ano, z díla se pozná tvůrce, problémem je zde všude mnoho tisíciletí pravidlo, moje hra a moje svatá pravidla, každá lidská organizace si vytváří svoje pravidla a trestá ty co je porušují, kdo nejde s námi ten bude potrestán, kdo chce s pitomci v klidu žít, ten musí i pitomcem být! Když stará pitomá pravidla nefungují, tak se vytvoří nová svatá pitomá pravidla, všude kde jsou daně, tam jsou i pitomá pravidla.

Není zde nikde na světě; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom dogmatická totalita, ve které pracujícím lidem vládnou elitní příživníci. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že žijeme v konzumním očistci, ve kterém platí to, že co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným.

Leave a Reply