Domů » Konzumní ekonomika narazila na svoje limity

Konzumní ekonomika narazila na svoje limity

Bojíme se neznámého. Nikdo dnes nedokáže zodpovědně posoudit, nakolik je virová nákaza nebezpečná. Preventivní opatření jsou nezbytná. Občané by o nich měli být informování s maximální citlivostí, uvážlivostí, profesionalitou. Tak, aby nedošlo k panice. Vystrašení lidé ztrácejí sebekontrolu, jsou snadno manipulovatelní. Hrozba epidemií by mohla být zneužita k odvedení pozornosti od stávajících problémů politické reprezentace, k omezení občanských práv a svobod. Stres, který média a rozporuplná vystoupení politiků vyvolávají, oslabuje systém. Lidé jsou o to náchylnější k infekci. Panice by pak mohlo ve výsledku podlehnout víc lidí než coronaviru. Obava se naplnila.

Žádný z předchozích virů neměl tak dramatický mediální doprovod. Hodinu po hodině nás média bombardovala zprávami, kolik lidí se nakazilo, kolik zemřelo. Následovala dramatická represivní opatření: povinnost roušek, zavření škol, firem, hranic, omezení sociálního kontaktu. Opatření chaotická, nepřehledná, často nerealizovatelná, nebo dokonce nezákonná. Když se lidé začali vzpamatovávat, následovala další dávka oleje pod kotel strachu. Přijde druhá vlna, třetí vlna, bude hůř, nestačí se pohřbívat. Kvalita zdravotnictví v chudém světě je oproti našemu zdravotnictví velmi nízká, hygienické podmínky v chudinských čtvrtích děsivé.

Počet pacientů s akutním respiračním onemocněním se pohybuje mezi 26 tisíci až 30 tisíci za týden. Coronavirem onemocní řádově desítky, maximálně to byly stovky lidí týdně. Za čtyři měsíce máme 9 tisíc nemocných, přes 400 lidí s Covidem u nás zemřelo. Prvnímu zemřelému bylo 95 let a trpěl řadou vážných nemocí, další dva se léčili s rakovinou, další s nemocným srdcem. Když zemřela sestra z Thomayerovy nemocnice, titulky v novinách hlásaly, že je první obětí coronaviru, která neměla žádnou jinou nemoc. Pitva potvrdila, že příčinou úmrtí byl infarkt, způsobený stresem, který vyvolalo veřejné prohlášení, že infekci zavlekl do nemocnice personál. Svědomitá sestra si to brala k srdci.

Coronavirus byl jen třešničkou na dortu. Koncem května zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) informaci, že Covid-19 nebyl primární příčinou úmrtí nejméně 60 procent lidí, kteří jsou uváděni ve statistikách Ministerstva zdravotnictví jako jeho oběti. Zemřelí trpěli jinými chronickými nemocemi! V ČR se podle webu Ministerstva zdravotnictví nakazilo 484 dětí ve věku do 14 let, což je 6,1 procent celkového počtu nakažených. Závěr ze světových studií je poměrně jednoznačný. 

Tedy člověk, který se přímo podílel na uzavření škol, povinném nošení roušek, udržování rozestupů. Mnohá z těchto opatření jsou ve školách vyžadována dodnes! EU je úplně paralyzované díky pandemii! Zdravotní, ekonomické, kulturní a sociální škody způsobené šířením paniky mnohonásobně převyšují škody způsobené pandemií. Jejich společným jmenovatelem jsou dezinformace, manipulace, strach. Coronavirus SARS-Cov-2 reálně existuje. Účinná vakcína není a s největší pravděpodobností nebude. Coronavirus není jen problém medicínský, ale především civilizační. Všude zbožňujeme konzumní systém založený na nekonečném růstu a nekonečné spotřebě.

To vše na omezeném času a prostoru. Takový společenský systém se chová jako nádorové bujení, až organismus zahubí. Bída konzumní společnosti dosáhla takové velikosti a síly, že se rozhodla nakazit zdravou část populace. Samoúzdravné schopnosti a občanská společnost byly paralyzovány. Selhaly svaté elity. Selhaly rozum a cit, občanská zodpovědnost a statečnost. Zvítězil strach. K vyhlášení pandemie došlo pod tlakem farmaceutických firem. Astronomické zisky jim umožnily potlačit názory odpůrců, nakoupit virology, epidemiology, politiky, žurnalisty. I v malých českých poměrech se dají vydělat slušné peníze.

Miliardy plynou do výzkumu vakcín, profitují výrobci testů, roušek, ochranných štítů, dezinfekcí. Profitovat mohou krátkodobě banky, IT firmy zapojené do „chytré“ karantény, pár psychopatů v politice. Dlouhodobě nikdo. Společenská rakovina, kterou vytvořili, nakonec zahubí i je. Pandemické hry nejsou sofistikovaným plánem Donalda Trumpa, Borise Johnsona, Mattea Salviniho, Andreje Babiše, Aleny Schillerové, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Hamáčka a dalších. Ti jsou jen nejvíce viditelnými buňkami společenské rakoviny, tragikomickými marionetami her.

Společnost založená na nekonečném růstu narazila na svoje limity. Lidé vystrašení docházejícími zdroji energie, migrační krizí, změnami klimatu atd. zvolili do vedoucích pozic bezohledné, bezcitné a dravé psychopaty. Ti slibují jednoduchá a bezbolestná řešení složitých problémů. Davy jásají. Jednoduchá a bezbolestná řešení ale neexistují. Psychopat slibuje, sliby neplní, chybu nepřizná, nikdy neodstoupí. Když je zahnaný do kouta, ukáže na migranty, pravdoláskaře, EU, nebo na coronavirus. Najde viníka, zástupný problém. Aby odvedl pozornost od vlastní neschopnosti, neznalosti, lží a podvodů. Vyvolá koronahysterii, ustanoví se hlavním spasitelem.

Dav jásá. Co na tom, že za ním zůstává spálená země. Předchozí generace budovaly vyspělou humanistickou společnost, kde všechno patří všem a všem je dobře. Dopadlo to špatně. Zklamání ze socialismu vystřídalo nadšení z kapitalismu. Po zklamání z komunismu a kapitalismu, vkládáme naděje v Čínu. Čína nás nespasí. Proč by měla? Spasit se můžeme jen sami. Pečovat o vlastní zdraví, o životní prostředí, vzdělanost, mezilidské vztahy, spolupracovat s našimi evropskými sousedy. Vnímat svět ve složitých souvislostech. Myslet globálně, jednat jednoduše, tedy lokálně.

Ano, nošení roušky má smysl u lidí nakažených nebo těch, kteří vykazují příznaky nákazy, nebo u těch, kteří o nakažené pečují. Všeobecná roušková povinnost, omezení veškerého sociálního kontaktu, vypnutí ekonomiky, zavření škol a další drastické restrikce postrádají jakékoliv racionální zdůvodnění, podlamují imunitu, škodí zdraví. Jsou potvrzením mentality psychopatů. Za maskou přesvědčivých a rázných vůdců se skrývá vnitřní nejistota a zbabělost. Jednají impulzivně, nedomýšlejí důsledky svých činů, nejsou ochotni za ně nést odpovědnost. V medicíně platí zásada neškodit. Léčba nesmí způsobit větší útrapy než samotné onemocnění.

Opatření zamezující šíření coronaviru nesmějí způsobit větší škody než samotný coronavirus. Roušky, rozestupy, zavření hranic a škol, zákaz shromáždění. Nic z toho neřeší podstatu problému: iluzi nekonečného ekonomického růstu, dopad na životní prostředí. V dalších dějstvích nás čekají druhá a třetí vlna koronahysterie, plošné testování, chytrá karanténa, vakcinace. Nošení roušek se nesmyslně přikazovalo, i když už k němu nebyl důvod.

A jak se jednou s omezováním svobod začne, je to cesta do pekla. Vládnou nám stejně nebezpeční, charakterově narušení lidé jako kdysi. My se jimi stejně jako kdysi necháváme manipulovat. S děsivou lehkomyslností zaměňujeme reálnou svobodu za iluzi falešného bezpečí. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od problémů. EU která se nechá od USA umlčet, nosí roušku, i když nemusí, nemá už evoluční budoucnost.

Leave a Reply