63

Správný sex musí odpovídat situaci ve které se nalézáme se změnou situace se musí logicky i změnit náš sex, je to jako s jídlem i zde volíme takové jídlo které odpovídá situaci ve které se právě nacházíme. V některé situaci je lepší sex odložit na pozdější dobu a v jiné situaci je třeba sex provozovat velmi dlouho a intenzivně. Sex je přirozenou součástí našeho života, tak jako je součástí našeho života o to že jíme pokrm a pijeme nápoje. Ideologie se snaží agresivně do našeho sexu zasahovat a omezovat nás v našem sexu, aby nás takto sexuálně oslabili a naše sebevědomí zlikvidovali a voly z nás učinili.

Sex je kruh a pokud je agresivně tento přirozený kruh přerušen, tak následkem je to že sexuálně onemocníme a sex v nás začne pomalu a jistě umírat. Člověk, ve kterém umřel sex, se stává jenom ubohou nehodnotnou loutkou, kterou snadno ovládá ten, kdo způsobil, že v člověku sex umřel. Představme si, že by se po narození rozdělili děti, a tak by v Evropě, Africe, Asii, žili jenom samé ženy a v Americe a Austrálii by zase žili jenom samí muži. Bylo by nemožné pro muže navštívit kontinenty kde žijí jenom ženy a pro ženy by zase bylo nemožné navštívit kontinenty kde žijí jenom muži.

Sex by byl zde jenom pro rozmnožování kde by se vybrala malá skupina zdravých jedinců a ona by zajišťovala to, aby lidský druh nevyhynul. Pokud by tento systém fungoval takto několik tisíc let, jaké by to mělo pro lidskou kulturu následky. Narostla by závislost na drogách a tím by zde vznikli neřešitelné problémy s lidmi co jsou neustále pod vlivem drogy. Když nemůžeme mít originál, hledáme to, co jej nahradí, sex je přirozená droga, která posiluje naše sebevědomí, drogy sice taky naše sebevědomí dokážou nastartovat, ale učiní z nás ubožáka, který bude na drogách závislý.

By admin

Napsat komentář

%d bloggers like this: