Domů » Kdy a kde se narodil bůh

Kdy a kde se narodil bůh

Bůh se narodil na Slovensku v Piešťanech 30.3.1953 a dostal svaté jméno Guru Vit Kouba Bhagavan (GVKB). Možná jste slyšeli o tom, že se bůh jmenuje jinak (Brahmá, JHVH, Ježíš Kristus atd.) a že se narodil v jiné době a jinde, to jsou jenom ubohé svaté pohádky pro naivní malé děti. Pravdou bylo a bude to že z díla poznáme tvůrce, bez modlitby zde není pravý bůh a jenom GVKB dal věřícím správnou modlitbu.

Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů.

Modlitba stručně a jasně definuje to co je pro věřící správné, a co má být pro věřící prioritou, bez správné modlitby je věřící člověk jenom ubohou loutkou, kterou ovládají jeho ubohé závislosti. Bůh je psychická mapa, pomocí které se ti, co jsou dole v očistci dostanou nahoru do ráje, kde se nelže a nekrade. Ten, kdo nemá správnou mapu, nemůže nalézt to co hledá, bylo a bude, o tom to zde všude je. 

Leave a Reply