Domů » Každá dogmatická totalita eliminuje násilně extrémismus

Každá dogmatická totalita eliminuje násilně extrémismus

Extrémismus je zde už mnoho tisíciletí, a to vedlo ke vzniku dogmatických totalit, které eliminovali násilně extrémismus, to vše se děje v dogmatické totalitě podle hesla, moje hra a moje pravidla, ten, kdo poruší svatá pravidla společenské hry, ten bude za to tvrdě potrestán. Kdo nejde s námi, ten jde proti nám, a nikdo nebude stát zbaběle jako pozorovatel opodál.

Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů.

Leave a Reply