1. Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.
 2. Milujeme ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.
 3. Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.
 4. Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.
 5. Kapka lásky je víc jak vodopád zlata.
 6. Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.
 7. Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
 8. V životě je jen jedno štěstí, milovat a být milován.
 9. Láska je vážná duševní choroba.
 10. Láska žije navždy.
 11. Milovat je poznat sám sebe v někom jiném.
 12. Ten, kdo miloval a vše ztratil, ví, co je to láska.
 13. Ten, kdo viděl, jak se rodí dítě a také člověka zemřít, ví, co je to život.
 14. A jen ten, kdo nevěřil a našel naději, ví, co je to zázrak.
 15. Lidé tě milují, když jsi úspěšný, ale pokud ne, kdo se o tebe opravdu zajímá?
 16. Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.
 17. Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil.
 18. Každé vyznání lásky má v sobě rys vznešenosti. Zahrnuje v sobě úctu. Každé polaskání, ať tělesné, či slovem, je posvátné.
 19. Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.
 20. Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je nesmělý diví, že není milován?
 21. Nikdy nemůžeme milovat ty, jímž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce.
 22. Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.
 23. Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.
 24. Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze! Tancuj, jako by se nikdo nedíval! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal! Žij, jako bys žil v ráji!
 25. Co se dělá z lásky, dělá se vždy mimo dobra a zla.
 26. Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.
 27. Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.
 28. Když miluješ to, co děláš, nebo když miluješ to, co máš, v tu chvíli máš všechno, co v životě potřebuješ.
 29. Káva musí být horká jako peklo, černá jako ďabel a sladká jako láska.
 30. Nezralá láska říká. Miluji tě, protože tě potřebuji. Zralá láska říká. Potřebuji tě, protože tě miluji.
 31. Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována.
 32. Některé ženy se rozhodly následovat muže a některé ženy se rozhodly následovat jejich sny. Pokud vás zajímá, kterou cestou jít, pamatujte, že vaše kariéra se nikdy nevzbudí a neřekne vám, že ona vás už nikdy nebude milovat.
 33. Čím větší je vaše schopnost milovat, tím větší je vaše schopnost cítit bolest.
 34. Chci jen, abys mě miloval. Ne kvůli tomu, co umím, jak vypadám nebo že tě miluju prostě proto, že jsem.
 35. Na některé věci už nemám trpělivost, ne proto, že bych byla arogantní, ale prostě proto, že jsem ve svém životě dospěla do bodu, kdy už nechci ztrácet čas s tím, co se mi nelíbí nebo mě zraňuje. Nemám trpělivost s cynismem, přehnanou kritikou a požadavky jakéhokoli druhu. Ztratila jsem vůli těšit ty, kteří mě nemají rádi, milovat ty, kteří mě nemají rádi, a usmívat se na ty, kteří se nechtějí usmívat na mě. Nevěnuji už ani minutu těm, kteří lžou nebo chtějí manipulovat. Rozhodla jsem se, že už nebudu koexistovat s přetvářkou, pokrytectvím, neupřímností a lacinou chválou. Netoleruji selektivní erudici ani akademickou aroganci. Nepřizpůsobuji se ani populárnímu pomlouvání. Nesnáším konflikty a srovnávání. Věřím ve svět protikladů, a proto se vyhýbám lidem s rigidními a nepružnými osobnostmi. V přátelství nemám ráda nedostatek loajality a zradu. Nerozumím si s těmi, kteří neumějí vyslovit kompliment nebo povzbudivé slovo. Přehánění mě nudí a těžko přijímám ty, kteří nemají rádi zvířata. A ke všemu nemám trpělivost s nikým, kdo si mou trpělivost nezaslouží.
 36. Láska způsobuje bolest. Ale taky bolest léčí. Láska prostě bolest je. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit, a to zlomené srdce zase vyléčit. Láska je slepá a láska taky otvírá oči. Z lásky se vám může chtít umřít, ale taky můžete pro lásku chtít žít.
 37. Láska se skládá z tohoto: dvě samoty, které se setkávají, chrání a pozdravují se navzájem.
 38. Rodíme se osamoceni, žijeme sami, umíráme sami. Jen skrze lásku a přátelství můžeme na chvíli vytvořit iluzi, že sami nejsme.
 39. Nikdo neutře slzy způsobené láskou, jako ruka toho, kdo je způsobil!
 40. Kde není hluboká láska, nemůže dojít k hlubokému zklamání.
 41. Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.
 42. Láska přichází po špičkách, ale při odchodu bouchá dveřmi.
 43. Když nemůžeš mít toho, koho miluješ, buď alespoň jeho dobrý přítel.
 44. Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.
 45. Rozkoš z lásky trvá jen okamžik, bolest z lásky trvá celý život.
 46. Láska je někdy jenom proto stálá, že její trny pronikly příliš hluboko do živého a každý pohyb je bolestný.
 47. Milovat ještě neznamená radovat se.
 48. Láska přináší zpočátku slast, ale na konci bolest srdce.
 49. Jestli mě miluješ méně, znamená to, že jsi mě nemiloval nikdy.
 50. Je nemožné milovat podruhé, co už člověk skutečně přestal milovat.
 51. Umřít není tak nesnesitelné jako nešťastná láska.
 52. Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
 53. Způsob, jak milovat cokoliv, je uvědomit si, že by to mohlo být ztraceno.
 54. Každá žena má slabost pro pitomce, poněvadž věří, že zpitoměli z lásky k ní.
 55. Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život, ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene.
 56. Lásky nedosáhneme tím, že najdeme dokonalého člověka, ale tím, že se naučíme vidět nedokonalého člověka dokonale.
 57. Život je šance, využij ji.
 58. Život je krása obdivuj ji.
 59. Život je blaženost, užívej ji.
 60. Život je sen uskutečni ho.
 61. Život je výzva, přijmi ji.
 62. Život je povinnost, naplň ji.
 63. Život je hra, hrej ji.
 64. Život je bohatství, ochraňuj ho.
 65. Život je láska, potěš se s ní.
 66. Život je záhada, pronikni ji.
 67. Život je slib, splň ho.
 68. Život je smutek, překonej ho.
 69. Život je hymna, zpívej ji.
 70. Život je boj, přijmi ho.
 71. Život je štěstí, zasluž si ho.
 72. Život je život, žij ho.
 73. Láska není jen cit, je to především skutek a právě proto, je-li činem a námahou, musí s sebou nést únavu a vysílení. Nikdy však nedochází k úplnému rozčarování.
 74. Láska se ptá přátelství, proč jsi na světě, když existuji já, protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím.
%d bloggers like this: