Staré ideologie to jsou příběhy, které už nechápeme. Od narození je každý člověk v civilizaci vystaven psychickému násilí od rodiny a společnosti, nejvíce jde o staré ideologie, které jsou většinou příběhy, co nechápeme, protože nezapadají už do současnosti.

Je třeba konečně pochopit to že optimisté to jsou pesimisté s maskou optimismu, aby tak díky svému pokrytectví zde získali moc a bohatství! Z dálky volové vypadají jako bohové, nebo nuly vypadají jako čísla atd. vše je zde iluze co vypadá reálně, nedokážeme pochopit to že čas a prostor je iluze a ve skutečnosti zde není čas ani prostor.

Všechny naše ideologie se točí okolo toho, že existuje čas a prostor, přeci naše smysly vnímají čas a prostor, a tak logicky musí čas a prostor existovat, to je největší vědecké a náboženské dogma, které z nás dělá pitomce. To, co považujeme za čas a prostor to je ve skutečnosti jenom napětí mezi protiklady a toto napětí vytváří iluze co vypadají jako čas a prostor. Jediné, co skutečně existuje je energie, která vzniká díky napětí mezi protiklady.

Bez energie naše tělo okamžitě zmizí a zbude z něj jenom trochu prachu, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, bylo a bude! Tak jako je zde vše živé dočasně, tak i každá hvězda ve vesmíru je zde dočasně, jenom energie je zde na věčné časy, paradoxně zažíváme dobu, kdy je zde nedostatek energie, za nedostatkem energie jsou naše chyby, komu není rady tomu není pomoci.

%d bloggers like this: