Domů » Jaký má smysl chodit k politickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom hadi v oblecích

Jaký má smysl chodit k politickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom hadi v oblecích

Kdo je to vlastně ekonomický otrok? Ekonomický otrok je člověk, který má veliké dluhy a pokud je nebude splácet tak se z něj díky exekutorům stane bezdomovec. Nejde jenom o lokální problém, je to globální dlouhodobý problém, s nadbytkem ekonomických otroků, co je příčinou tohoto stavu? Příčinou tohoto stavu je dogmatická ideologie, z lidí se pomocí dogmatické ideologie, dělají mnoho tisíciletí ubožáci a hlupáci. Vše začalo zákazem zabít bližního, nepřítele jsme ale mohli zabít, svět se tak rozdělil na bližní a nepřátele.

To vedlo k tomu, že se nepřátelé tvářili jako naši bližní, abychom je nezabili, z lidí se tak stali bezcharakterní kariéristi, jde o hady v oblecích, co zde dělají; papeže, krále, šlechtice, milionáře, celebritu, prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, soudce, diplomata, ředitele atd. Ten, kdo je nahoře, ten jenom něco reprezentuje, a ten kdo je dole, ten jako ekonomický otrok pracuje. Jaký má smysl chodit k politickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom hadi v oblecích, co jako psychopati a devianti, chybně rozhodují o nás bez nás.

Nebudeš pracovat jako otrok, tak zemřeš hlady, je to jednoduchá strategie manipulace, protože zde lidi už nemají žádnou možnost si opatřit potravu a ostatní nutné potřeby k životu, nadbytek pro horních deset tisíc psychopatů a deviantů, je zde díky nedostatku pro dolních deset milionů, ekonomických otroků. Zajímavou skupinou, jsou zde nepřizpůsobiví příživníci, co mají mnoho dětí, těm došlo, že dělnická špinavá namáhavé práce je poslední zoufalý pokus, jak získat peníze, a tak ždímají peníze ze státu, pomocí propracované parazitující strategie, která využívá chyby v zákonech a předpisech.

Podobnou skupinou jsou asociální trollové na internetu, co využívají veřejné sociální sítě k tomu, aby je zahlcovali psychickým odpadem, s nulovou hodnotou, následkem je to že sociální sítě přicházejí o kvalitní návštěvníky a o zisky z reklamy. Proč bychom měli pomáhat někomu kdo je na tom zle, je to jeho soukromý problém, spíše se snažíme z něj učinit sebevraha, abychom měli od něj konečně klid, máš problémy, tak se běž utopit!

Leave a Reply