Pochopitelně o budoucnosti nic nevíme a minulost nezměníme, faktem je že Petr Pavel je pracující důchodce, který si potřebuje k malému důchodu přivydělat, ale se stářím přicházejí nemoci a zde platí jenom smrt je jistá, někdo k tomu skepticky dodává že i veliké daně jsou jisté už mnoho století. Jsme národem cyniků, protože naše minulost nás tomu za mnoho století naučila.

Současnost, ve které generál nastupuje mi připomíná, jak vyčistit Augiášův chlév? Vyjadřuje výzvu k likvidaci a vyčištění úděsného a nezvladatelného nepořádku, k nutnosti zametení, čistky a vyhazování tam, kde je něco v nepořádku, a to většinou v ekonomice a politice. Král Eurystheus uložil Héráklovi vykonat dvanáct obtížných úkolů, které mu vymýšlel.

Pátým úkolem v řadě bylo vyčištění chlévů krále Augiáše, který měl ohromná stáda dobytka; bohové navíc zařídili, že stáda byla plodná a odolná vůči všem nemocem. A když třicet let nikdo nekydal hnůj a puch zamořoval celý Peloponéský poloostrov, měl zasáhnout Hérákles. Ten obhlédl situaci a za slib odměny desetiny stád slíbil, že bude večer vše čisté a uklizené.

Pak prorazil na dvou místech zdi a změnil tok dvou blízkých řek Alfeios a Péneios, jejichž proud se pak prohnal chlévy a stájemi. Úkol byl večer hotov. Bohatý, ale lakomý Augiáš se začal vytáčet a dohadovat tvrdil, že úkol byl zadaný Eurystheem a potom ještě zapíral, že by desetinu stád slíbil.

Zasedl soud a Héráklés a Augiášův syn Fýleus byli vyhnáni ze země. Eurystheus navíc úkol neuznal za splněný, protože prý si Augiáš Hérakla na práci najal. Vše mělo dohru po letech. Héraklés zničil Augiášovo království, krále zabil a na jeho místo dosadil jeho syna Fýlea.

%d bloggers like this: