Domů » Jádrem problému je dogmatická diktatura, která zde je už mnoho století

Jádrem problému je dogmatická diktatura, která zde je už mnoho století

Proč naše elita může za naši zaostalost? Naše elita se skládá ze zaostalých lidí, jak došlo k tomu, že se elita skládá ze zaostalých lidí? Jádrem problému je dogmatická diktatura, která zde je už mnoho století, ten, kdo se drze postavil dogmatické diktatuře, ten zle skončil.

Vše je zde postaveno na tom, že ta minulá vláda byla špatná, a tato vláda je už dobrá, je to jenom mediální dočasné divadlo, z díla se spatří tvůrce, jaké je dílo elity, co nám vládne, dílem je zaostalost, a to už mnoho století, dělník zde byl vždy brán za otroka elity, pokud se dělníci vzbouřili tak policie nebo armáda zajistila zase pořádek, jeden čas zde bylo dokonce oplocení, aby lidi od nás neutíkali na západ.

Napadá mě přirovnání s vězením, kde musí vězni pracovat jenom za stravu, a nemají žádnou naději na to, že jim bude lépe, logicky vězni přemýšlí nad tím, jak z vězení utéci, proč modernizovat konzumní ekonomiku, když vězni pracují zde jenom za stravu, to je jádro problému, modernizuje se tam, kde je lidská práce drahá! Socialismus se ekonomicky zhroutil díky zaostalosti, zaostalý průmysl nedokázal konkurovat modernímu kapitalistickému průmyslu.

Je to jako s opravováním starých domů, lepší je starý dům zbourat, a na nových základech postavit nový dům, jenže to znamená veliké investice, ale tyto investice se vyplatí. Problém s otroky je v tom že otroci nemají peníze na utrácení, tím se ekonomika dostává do začarovaného kruhu, a nakonec to skončí zánikem otroctví, ubohé mzdy pro dělníky jsou cestou do zaostalosti. Nepotřebujeme byrokraty a politiky, potřebujeme moderní průmysl, který bude velmi ziskový, dokud to naše elita nepochopí, do té doby budou od nás lidi utíkat tam, kde není zaostalost.

Leave a Reply