I

 1. Idealismus je založený na protekci
 2. Ideální je být ekonomickým parazitem
 3. Iluze nás ovládají od narození do smrti
 4. Imunita, výjimky, protekce, korupce, pokrytectví, reklama atd.
 5. Inflace stvořila konzumní očistec
 6. Inflace znehodnotila lidskou práci
 7. Informace jsou klíč, který vám otevře zavřené dveře, a tím jste zde úspěšní
 8. Informace pro Windows 11
 9. Informace za peníze
 10. Informační invaze
 11. Inteligence to je informační síto
 12. Inteligentní je to, co má informace, informace mají dneska už větší hodnotu než zlato
 13. Internet je plný šílených neznabohů
 14. Internet není dokonalý
 15. Internet z vás udělá milionáře
 16. Internetová zpovědnice je jako páté kolo u vozu
 17. Internetové blogy a stránky
 18. Investice do profesionálního počítačového pracoviště?
 19. Investiční negramotnost stvořila konzumní očistec