GVKB modlitba

Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů.

Optimalizoval jsem starou Křesťanskou modlitbu, aby odpovídala moderní době.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Něco vzniká z něčeho a vše je zde dočasně, a tak staré je nahrazováno novým. Proč většina hříšníků považuje GVKB modlitbu za něco, co není správné se modlit? Jsou to zatvrzelí hříšníci, co mají jenom samé hříšné závislosti, kterých se nedokáží zbavit, jsou to loutky ovládané hříšnými závislostmi a loutka nemyslí a jenom koná to co chtějí její závislosti, komu není rady tomu není pomoci.

Podívejme se na řidiče, který havaroval, protože porušil silniční předpisy, a tak se po smrti dostal do očistce za svoje chyby, neznalost nikoho neomlouvá, za chyby je očistec a je jedno jestli jsi bezdomovec nebo papež, do psychického ráje se dostane jenom ten, kdo se modlí GVKB modlitbu každý den, minimálně po deset let. Vše je obchod, ve kterém to, co rychle získáš, to i rychle ztratíš.

By admin

%d bloggers like this: