Ryba smrdí od hlavy a tou rybou je ekonomika a hlavou je politika, vše začalo tím, že jsme vytvořili civilizaci a začali žít bez vztahů k přírodě, to vedlo na nahrazení přírodních pravidel za civilizační pravidla, a tak jsme praxi nahradili za teorie a tím jsme ráj nahradili za peklo.

Žádný svatý bůh nás z ráje nevyhnal za naši hříšnost, my jsme z přírodního ráje zbaběle utekli, protože jsme si pro sebe egoisticky chtěli vytvořit lidský ráj, ve kterém se budeme mít všichni lépe než v přírodním ráji.

Toužení po tom se mít lépe je správné, pokud pochopíme to, jak fungují příčiny a jejich následky! Vytvořili jsme ideální teorie a snažili jsme se tyto teorie realizovat v praxi, když to nešlo v praxi realizovat po dobrém, tak jsem se to snažili realizovat po zlém a najednou se ráj proměnil v peklo ve kterém nebyla pravda a láska, protože zde nebyla spravedlnost a moudrost.

Vše se zde tak stalo hrou o hodnoty, lidi se začali rozdělovat na ty co byli nahoře a ty co byli dole, potom přišlo období uniformity, kdy jsme do uniforem oblékli tělo a psychiku, z dálky tak jsme vypadali všichni stejně a mysleli jsme i stejně, místo konfliktu mezi jedinci nastali konflikty mezi organizacemi a národy, miliony zbytečně mrtvých lidí ve zbytečné válce, to byla pro ty, co jsou díky protekci nahoře jenom statistika, obyčejný člověk to bylo už jenom číslo ve statistice.

Neustále si ulehčujeme život pomocí automatizace a optimalizace, to má za následek velikou inflaci, která nás okrádá o naše hodnoty, co se stane, když nám dobrou práci vezme umělá inteligence a autonomní robot?

Je naivní věřit na to že zdaníme práci robotů a umělé inteligence, nebo na zavedení globálního přídělového systému na zboží a služby, bez práce jsme zde evolučně už zbyteční! Vše, co je zde zbytečné to čas eliminuje, aby se tak uvolnilo místo pro to, co je zde hodnotné a potřebné, člověk to byla testovací verze a robot je finální verze, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty! 

By admin

Napsat komentář

%d bloggers like this: