Domů » Ekonomika a politika je o lži a krádeži

Ekonomika a politika je o lži a krádeži

Nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, všude je rozdělení na bohaté a chudé. Pokud bychom násilně eliminovali rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, tak by brzo zanikla kultura a civilizace. Problémem je zde zbytečná složitost konzumního systému a tím je zde i mnoho chyb.

Zde se dostáváme k neochotě těch, co jsou nahoře proměnit zaostalou společnost ve vyspělou společnost ve které je vše jednoduché díky využití nejmodernější vědy a techniky. Už zde bylo dost bludů, které hlásají ti, co jsou díky protekci nahoře, hodnoty mohou zde vzniknout jenom z profesionální práce ten kdo zde nepracuje ten většinou na konzumním systému nějak parazituje.

Jako ideální reformu navrhuji nahradit oblečené hříšné opice za autonomní inteligentní roboty na akumulátory. Tak jako jsme evolučně nahradili koně za auta, tak nahradíme lidi za roboty a umělou inteligenci, robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen. Nejsou lidi, tak nejsou chyby, o tom to je! 

Leave a Reply