Domů » Drogy dávají ekonomickým robotům radost a štěstí, bez drog je robot v depresi

Drogy dávají ekonomickým robotům radost a štěstí, bez drog je robot v depresi

Myslíme a konáme podle situace, a pokud se dostaneme do situace, která z dělníků udělá roboty, tak se z dělníků stanou levní a rychlí roboti, co myslí a žijí jako roboti. Pokud nějaký robot funguje pomalu a draho, tak je za to potrestán tím, že se z něj stane díky exekutorům bezdomovec. Roboti se rozdělují podle výhod a jistot, které jim centrální systém poskytuje, roboti, co jsou nahoře ovládají násilně roboty, co jsou dole pomocí; peněz, politiky, reklamy, pohádek, dezinformací, trestů, odměn atd.

Robotům je naprogramován mozek pomocí politiky nebo náboženství, když je robotů někde už nadbytek tak zde jsou; krize, revoluce, války atd., ve kterých se nadbytek robotů násilně eliminuje, pomocí vědy a techniky. To celé je jenom globální ekonomický stroj, který funguje automatiky, a každý dělník je zde jenom číslem s nulovou hodnotou, není možné z tohoto globálního systému někam utéci, protože všude je to jenom o tom, že kdo není robotem, ten nemá zde výhody a jistoty.

Mnoho robotů závodí mezi sebou, aby zde získali výhody a jistoty, nadbytek je založen na nedostatku, aby mohlo zde být 1 % elitních starých robotů, co mají výhody a jistoty které si většinou nezaslouží, tak zde musí být 99 % robotů dělníků, co nemají výhody a jistoty, vše se rozdělilo na; kasty, třídy, ligy, kategorie, rasy atd. roboti se už smířili s tím, že jejich osudem je otrocky myslet a existovat tak dlouho, dokud nebudou eliminování v krematoriu. Smyslem života robotů je konzumace chemických drog, drogy dávají robotům radost a štěstí, bez drog je robot v depresi, a myslí na sebevraždu.

Leave a Reply