Z díla spatříme tvůrce to platí v; ekonomice, politice, náboženství, filosofii, umění, vědě, technice atd. statistiky objektivně ukazují realitu takovou jaká skutečně je, a tak díky statistikám víme co je nejlepší a co je nejhorší. Ve sportu jsou jasná pravidla a je zde spravedlivá kontrola, zde není místo pro protekci a reklamu, která by nás mohla oklamat. Ve sportu jde nejvíce o; rychlost, vytrvalost, kontrolu atd. příroda je postavená na sportovních principech, a tak zde není místo pro reklamu a protekci, jak si to zde každý udělá takové to i v přírodě má. Nejlepší ekonomika je tam kde se nelže a nekrade, proč je takovým problémem z ekonomiky eliminovat lež a krádež? 

Moc je postavená na bezmoci, žijeme v protekcionismu, není zde demokratický kapitalismus, ale je zde dogmatický protekcionismus! Pokud je zde spácháno ekonomické zlo, tak to těm, co jsou nahoře díky protekci přinese veliký užitek, zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, nemá smysl chodit k demokratickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom lháři a zloději! Je třeba nahradit hříšníky za programy a stroje, nejsou hříšníci tak nejsou chyby! Vše, co končí na ismus; kapitalismus, socialismus, komunismus, feudalismus, humanismus, dogmatismus, idealismus, digitalismus, nacismus, hinduismus atd. to jsou dezinformace, které používají ti, co mají díky protekci moc k tomu, aby mohli snadno ovládat ty, co jsou bezmocní, nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, otroctví neskončilo, jenom se optimálně přizpůsobilo nové době. 

Co by se stalo, pokud by se na světě zavedla jednotná měsíční čistá mzda pro všechny lidi a nikdo by nemohl mít mzdu větší nebo menší než ostatní, třeba prezident by měl stejnou mzdu, jako prodavač. Nebylo by možné získat peníze dědictvím nebo podnikáním, systém by byl nastaven tak, že zde budou všichni muset pracovat za stejnou mzdu po stejnou dobu, ten, kdo by byl nemocný, by v nemoci pobíral plnou mzdu, stejně tak ten, kdo by byl ve vězení, ten by zde taky pobíral plnou mzdu. Taky by byli globálně všude stejné ceny za zboží a služby, ekonomická emigrace by logicky už neměla logiku.

Nešlo by elektronické peníze dát cizímu člověku, který je na tom zle; vydírání, žebrání, podvody, mafie, politika, byrokracie, církve atd. by logicky zanikli. Sociální nůžky by se globálně sevřely a nebylo by možné je už nikdy nikde násilně otevřít, byla by zde dokonalá optimální ekonomická rovnost na věčné časy, logicky luxusní zboží by nemělo už cenu vyrábět, a stejně tak by se nevyrábělo ani nekvalitní velmi levné zboží. Nebyli by zde ani daňové ráje a jiné možnosti, jak okrádat konzumní civilizaci, globální policie by kontrolovala ekonomiku a ideologie, a pokud by se někdo pokusil sobecky o ekonomické parazitování, tak by skončil okamžitě v krematoriu, vše by bylo pod digitální globální kontrolou v reálném čase, a každý člověk by měl v hlavě kontrolní GVKB čip který by jej odpojil od reality a připojil k virtuální globální realitě.

%d bloggers like this: