Realita to je všude moje hra a moje pravidla, aby mohlo něco vyhrát musí jiné prohrát, tak to všude od počátku všeho funguje a bude to tak všude i fungovat na věčné časy. Když nejde vyhrát po dobrém tak je zde snaha vyhrát po zlém a následkem je to že místo ráje žijeme v pekle. Není zde jenom hra mezi subjekty je zde i hra mezi objekty a hra je i v nás mezi tím co je v nás.

Často je zde proto snaha o to, aby vše nebylo hrou a místo hry je zde nějaká ubohá náhražka. Pokud zde není hra tak nemá náš život koncepci, a tak používáme antikoncepci, bohužel na světě je mnoho genetických zmetků, co nepoužívají antikoncepci, a tak se stávají invazním druhem se kterým je mnoho problémů. Dobro pro ty, co jsou nahoře a zlo pro ty co jsou dole tak to zde funguje mnoho tisíciletí.

Jenže přichází globální digitalizace a robot prezident bude vyznamenávat roboty, práce za mzdu pro lidi nikde už nebude! Skončí všude krysí závody o protekci a lidi se začnou stěhovat do rezervací, protože jenom tam budou moci přežít, v rezervacích se oddělí muži od žen, aby se už nemohli lidi rozmnožovat jako invazní druh a takto se realizuje nenásilná globální genocida, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.

%d bloggers like this: