Ekonomické krize jsou vždy způsobené chybami těch, co chybně rozhodují z centra o těch, co nejsou v centru, komu není rady tomu není pomoci! První vlnu spustila pandemie a teď přichází druhá vlna a tou je nezaměstnanost a bída, třetí vlnou bude světová válka. Vše zde jsou příčiny a následky, když něco nejde po dobrém řeší se to po zlém, a tak zde jsou; pandemie, nezaměstnanost, bída, války, konflikty, vandalismus, protekcionismus, korupce, drogy, prostituce, mafie atd. to vše povede k nasazení umělé inteligence a autonomních robotů, lidi se začnou z civilizace po milionech odsouvat do rezervací.

Dojde ke globalizaci, bude zde jedna globální měna, jeden globální jazyk, jedny globální zákony atd. jakýkoli odpor proti globalizaci bude marný, místo politiků a byrokratů budou světu vládnout programy a stroje! V rezervacích se od sebe oddělí muži od žen, aby se tak nenásilně realizovala globální genocida, nejsou na světě lidi tak zde logicky už nejsou s lidmi žádné problémy. Umělá inteligence vyhodnotí člověka jako parazitující virus, a proto bude člověk eliminován z civilizace. Vše, co jsme pracně za mnoho tisíciletí jako lidi vytvořili to bude eliminováno a recyklováno, protože to nahradí to, co bude evolučně vyhovovat programům a strojům. 

%d bloggers like this: