Domů » Čas je zde dočasně

Čas je zde dočasně

Realita to je čas a prostor, vše je v nás a kolo nás v pohybu, protože vše je zde dočasným procesem, jsme zde mnohým limitováni a nejvíce nás limituje čas a prostor ve kterém existujeme dočasně.

Čas i prostor je relativní, protože každý živý systém vnímá čas a prostor subjektivně a povrchně. Vše zde má svůj určený osud a naše snahy o to osud změnit jsou naivní a marné, měníme násilně u mnohého jenom povrch a pod povrchem se nic nemění.

Pod povrchem všeho je tajemství, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Někdy čas rychle utíká a jindy zase stojí to záleží na situaci, pokud něco nedokážeme vyřešit po dobrém tak to řešíme po zlém, proč mnohé nejde řešit po dobrém?

Příčinou je naše inteligence a naše vědomosti, pokud bychom neměli inteligenci a vědomosti tak bychom nemohli něco řešit po zlém, a tak o mrtvých dobře hovoříme, protože se jich už nebojíme. 

Leave a Reply