Domů » Bůh to byla testovací verze a Satan je finální verze

Bůh to byla testovací verze a Satan je finální verze

Vše v nás a kolo nás to jsou jenom informace, není zde tedy život a vesmír, je zde jenom iluze složená z informací a tím i z programů a inteligence. Bůh to byla testovací verze a Satan je finální verze, vše je zde jenom o naprogramovaných dočasných evolučních procesech, neustále se zde vše řídí příčinou a následkem, a tak je zde napětí mezi protiklady, které pohání vše, a tak je zde i čas a prostor.

Bůh to je pravda a Satan to je lež, jelikož je život hra, tak lžeme abychom vyhráli, proto zde kraluje všemu Satan, a bůh zde už nikde není, protože dobrota je žebrota. Je to o tom, čemu dáme egoistické priority, dali jsme priority lži a nenávisti, a proto se z nás stali logicky hříšní čerti, které ke svému obrazu stvořil z opice Satan.

Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si hříšní čerti hrají na svaté anděly, pod maskou anděla je ale čert, jaký to má smysl pro čerty chodit v konzumním očistci k demokratickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom staří čerti, co myslí na samé čertoviny, v pekle nehledejte anděly.

Slovo člověk je špatný překlad slova čert, je to jako když se cikáni přejmenovali na Romy, povrch je snadné změnit, ale to, co je pod povrchem je obtížné změnit. Podívejme se kriticky do naší minulosti a zjistíme to, že je zde mnoho tisíciletí pro nás pekelný očistec a v očistci jsou přeci jenom hříšní čerti a všemu zde kraluje Satan a jeho sluhové co jsou mocní a bohatí. 

Leave a Reply