Domů » Antikristus je nepřítelem Krista

Antikristus je nepřítelem Krista

Tak jako trestáme lidi za to, že zabíjejí cizí lidi, tak bychom měli logicky trestat lidi za zabíjení času, čas má velikou hodnotu tak jako velikou hodnotu mají lidi a hodnoty nesmíme zabíjet to je logické, protože následkem jsou problémy, které nás trápí. Mnoho lidí si stěžuje na to, že se mají zde zle, a tak mají blbou náladu, příčinou je vždy zabíjení času, lidi zabíjejí čas mnoha způsoby, nakonec čas zabije ty, co zabíjeli čas.

Logicky lidi budou potřebovat zasvěcení, jak nezabíjet čas, vyjdou tak svaté knihy, ve kterých se lidem na celém světě vysvětlí, jak mají myslet a žít, aby nezabíjeli čas tak že nakonec je čas zabije. Tak jako je Kristus a Antikristus tak je i čas a antičas, Antikristus je nepřítelem Krista a antičas je nepřítelem času. Jak vypadá antičas?

Antičas nemá fyzické tělo která bychom mohli spatřit, on je obrazně symbolem tak jako je symbolem třeba dopravní značka zákaz vjezdu. Vše je o tom, čemu dáme protekci, jestli dáme protekci času nebo antičasu, jak si to uděláš takové to i máš. Nemůžete dobře sloužit času a antičasu, jednomu pánu se zavděčíte a druhého pána rozzlobíte, ten, kdo slouží antičasu ten žije v psychickém očistci, protože nemá na nic čas.

Leave a Reply