Vše je zde loutkou ovládnou limity, je to jako se zatížením lana, které nesmíme překročit. Některé limity známe a respektujeme, a jiné limity neznáme a nerespektujeme, a tím se do problémů dostáváme. Podívejme se na sportovce, sportovní soutěže ukážou, jaké jsou limity pro sportovce, a ten kdo tyto limity nedokáže splnit, pozná to, že nemá jako sportovec žádnou šanci, na to zde uspět. Podobné je to i u vysoké školy, kde mnoho studentů vysokou školu nedokončí, protože nezvládnou veliké nároky, které po nich chce vysoká škola, jsou zde i limity v rovině získání vědomostí.

Dále zde máme limity dané situací, ve které žijeme, některé situace jsou pro nás dobré a jiné jsou zase pro nás zlé, občas se může i stát že se limity změní, a tak to co jsme zvládali dříve, to dneska už nezvládneme, díky nemoci nebo stáří, vše je v pohybu, jenom smrt je zde jistá a ostatní je nejisté. Problém s limity nemá jenom jedinec, tento problém má i; věda, technika, podnik, organizace, národ, kultura, ekosystém, vesmír atd. pokud je zde válka nebo katastrofa, tak se problémy s limity stávají neřešitelné, a tím dochází k velikým škodám.

Většina lidí vnímá nejvíce ekonomické limity, protože mají málo peněz a mnoho dluhů, ti, co jsou nahoře, slibují těm dole sociální a ekonomické zázraky, nebo ráj po smrti, sliby se slibují, a jenom naivní hlupáci se naivně dopředu radují, než poznají to, že je zase někdo podrazil. Každý ekonomický a sociální růst má zde svoje limity, které nemůže překonat rychle a levně, protože veliké změny u velikého systému, vyžadují veliké množství času a peněz.

Od pradávna je zde největší problém s tím, že lidi lžou druhým a sobě, následkem je to, že vztahy mezi lidmi a národy nefungují, nejde žít s člověkem, který lže, jako když tiskne, jsme chycení do sítě svých lží a tím dochází k porušování limitů a následkem je deprese u; morálky, politiky, ekonomiky, rodiny, psychiky atd. čas stejně nakonec dokáže to, že ta minulá vláda nám lhala, bohužel už nejsou potrestaní ti, co nám v minulosti chybně vládli, a tím nás do bídy uvrhovali.

Prý nejsou peníze pro dělníky, to je pochopitelné, protože peníze zde jsou jenom pro ty, co jsou nahoře, a pro ty co jsou dole peníze nejsou, máme zde milionáře, co si kupují soukromá letadla, a máme zde bezdomovce, co umírají zimou a hlady, to ale nikoho nezajímá, každý se stará jenom o sebe, aby on zde měl výhody, a jistoty které si nezaslouží, peníze těm, co jsou nahoře nesmrdí, a z cizího krev přeci neteče.

By admin

Napsat komentář

%d bloggers like this: