Domů » Ano, slepý nemůže vést slepé

Ano, slepý nemůže vést slepé

Iluze, je pojem z oblasti; náboženství, pohádek, umění, filosofie, reklamy atd., který může mít mnoho různých významů. Podle tradičního podání si člověk vlivem iluzí myslí, že může být šťastný ve světě složeného z iluzí. Iluze, co vypadá reálně je příčinou psychického utrpení člověka a jeho neschopnosti být psychicky šťastný. Vlivem iluzí člověk zapomíná na svou skutečnou podstatu a zaplétá se čím dále tím více do zákonitostí svého osudu. Realita je iluze, trik, přelud, který zmate člověka tak, že si myslí, že věčnost a štěstí lze najít uspokojením toužení které je mu psychickým soužením, ve skutečnosti je život člověka pomíjivý a plný utrpení.

Povahou hmotného světa je, že čím více člověk touží po psychických radostech, tím více je spoutáván spletitostmi iluzí. Iluze je popisována jako překážka, kterou je nutné překonat, chceme-li dosáhnout vysvobození z psychického utrpení. Iluze způsobuje psychické protiklady a ty vytvářejí psychické napětí a stres. Jak se vymanit se z neustálého koloběhu příčin a následků, jelikož vše, co potřebujeme a milujeme, to je zde dočasně. Nikde nemůžeme nalézt v času a prostoru místo, kde bychom se mohli v bezpečí ukrýt před evolucí, pro kterou jsme jenom dočasným programovým experimentem s nulovou hodnotou.

Z dálky vesmír a život vypadá reálně, z blízka spatříme jenom dočasné iluze, vytvořené pomocí inteligentních programů a napětí mezi protiklady. Byli jsme vyhnáni z ráje do očistce za to, že jsme si stvořili svoje lidské iluze a stali se závislí psychicky na iluzích, co jsme si amatérsky stvořili, největší lidskou iluzí je; náboženství, sekty, organizace, věda, filosofie, reklama, ekonomika, politika, umění, mytologie, pohádky, psychologie, láska, pravda, čas, mesiáš, guru, prorok, vůdce, pastýř atd. Slepý nemůže vést slepé, protože všichni spadnou nakonec do problémů, na které není řešení, každý člověk je psychicky slepý, protože jej oslepilo toužení po cizím, ostatně desáté přikázání židovského desatera zakazuje hříšníkům toužení po tom, co jim nepatří.

Zakázané ovoce v psychickém ráji bylo toužení po tom, co člověku nepatří, člověk byl stvořitelem ráje varován, že zemře, pokud bude toužit po tom, co mu nepatří, had ale člověka podvedl a tvrdil mu, že nezemře, kdo je tím hadem? Tím hadem je lidská pýcha, pýcha peklem dýchá o tom je psychický očistec. Pokud je ve tvojí hlavě špína tak jsi na tom psychicky zle, jedinou možností, jak být na tom psychicky dobře je špínu z hlavy vymést, problémem je že vymést špínu z hlavy je práce na dlouhou dobu, protože je zde mnoho špíny. Nenávist to je špína a láska to je čistota, čím více bude v tobě lásky tím více bude v tobě i čistoty, tvým problémem je pyšnost, a pyšnost je následkem nenávisti, logicky láska je následkem pokory.

Pýcha peklem dýchá, proč je zde nadbytek pýchy a nedostatek pokory? Vše je o tom, čemu dáme protekci, pokud většina lidí dá protekci pyšnosti, tak logicky je zde nedostatek pokory a tím i nedostatek lásky. Komu není rady tomu není pomoci, je to tak snadné se uzavřít ve svém pyšném světě, kde si hrajeme na to, že jsme; dokonalí, mocní, bohatí, svatí atd. jenže ono to nefunguje, a tak zde je psychický očistec. V očistci je; jídlo bez chuti, soulož bez lásky, práce bez stimulace, umění bez lásky, rodina bez dětí atd. vše zde jsou jenom příčiny a následky, co jsme zaseli to i sklízíme.

Pravda je jako zrcadlo, a proto nemáme rádi pravdu, protože v zrcadle spatříme pyšnou hlavu, ve které je mnoho špíny. Kdo je pravý pastýř a kdo je falešný pastýř, z díla poznáme, kdo je pravý pastýř a kdo je falešný pastýř, nevěřte tomu, co lidi říkají, věřte tomu, co lidi vytvoří za nesmrtelné dílo. Čas má dost času na to, aby poznal, co je hodnotné, a co je nehodnotné, podívejme se na lidské zákony, jak se neustále mění podle situace.

Každý národ má svoje subjektivní zákony, to jasně ukazuje to, že jsou lidské zákony evolučně nehodnotné, jednoduché přírodní zákony se nezmění ani za milion let, protože jsou evolučně hodnotné. Ti, co jsou nahoře díky protekci, vytvářejí zákony tak aby mohli být nahoře díky protekci, to logicky nemůže fungovat, slepý nemůže vést slepé. Život je hra o to, co milujeme a potřebujeme, pokud v této hře neuspějeme tak to řešíme náhražkami a tím se ocitáme v začarovaném kruhu toužení a máme hlavu plnou psychické špíny.

Leave a Reply