Domů » Ano, nelhat a nekrást je správné

Ano, nelhat a nekrást je správné

Jak to udělat, aby lidi už nemohli nikde na světě lhát a krást? Nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou na světě lidi, tak zde není problém s tím, že lidi lžou a kradou. Mnozí namítnou že s tímto radikálním extrémním řešením nesouhlasí, že bych se určitě našlo i nějaké méně radikální řešení. Je zde možnost dát všem lidem do hlavy GVKB čipy co hříšný mozek odříznou od hříšné reality, a tak lidi už logicky nebudou moci lhát a krást, tak tohle řešení se lidem taky nelíbí, prý by stačilo změnit jenom normy tak aby lidi nemohli už lhát a krást.

Problémem je, jak lidi kontrolovat, aby nemohli tyto svaté normy porušit, lidi si vždy budou hledat způsob, jak lhát a krást, dobrota je žebrota. Podívejme se na otroky, jak se z otroků stávali ubožáci po stránce tělesné a psychické, lidi jsou vytvoření a nastavení k tomu, aby bojovali a v boji se porušují svaté normy. Z čerta nikdo anděla neudělá, a proto jediným možným řešením je nahradit lidi za GVKB roboty.

Leave a Reply