Přeskočit na obsah

Ano, na prezidenta republiky 2023 kandidují pitomci

Kolik je na světě lidí tolik je na světě i pitomců! Jak evolučně došlo k tomu, že se z člověka stal pitomec, co dělá pitomosti? Příčinou je dobrota k tomu, co si dobrotu nezaslouží, lidově řečeno, čin čertu dobře a on se ti peklem odmění. Je to celé o přeprogramování myšlení a vědění pomocí svaté teorie, a tím se z člověka stává pitomec, začíná to pohádkou a končí to propagandou a cenzurou, klasickým testem je otázka, kdo nebo co je to bůh?

Dával jsem tuto otázku mnoha mocným a bohatým lidem a všechny odpovědi byli pitomé, nikdo mi nedokázal na to správně odpovědět! Mocné je bohem bezmocnému, se vznikem mocného a bezmocného, vzniká u bezmocných víra v zázraky a tím i víra v boha. Civilizace se točí od svého evolučního vzniku okolo vztahů mezi mocnými a bezmocnými, spravedlnost je zde jenom v tom že každý musí zemřít. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, populismus, humanismus atd. je zde všude dogmatismus! 

Dogmatismus je způsob centrálního vládnutí, který dočasným subjektivním informacím přisuzuje objektivní trvalou platnost. Má-li k dispozici moc a bohatství, může kritiku svatého dogmatismu zakazovat nebo trestat, kdo nejde s námi ten jde proti nám a nikdo nebude stát opodál, aby vše anonymně zbaběle kritizoval. To vedlo evolučně ke vzniku lidové moudrosti a bajek ve kterých jsou zvířata místo lidí, zajímavá je populární kniha Farma zvířat, všichni jsou si rovní ale někteří jsou si rovnější! 

Moje hra a moje pravidla o tom je svatý dogmatismus, následkem je logicky konflikt nebo válka, komu není rady tomu není pomoci, neřeš to, že zde vládnou mnoho století jenom samí pitomci, ale uteč tam, kde nevládnou pitomci, to je naivní teorie, jenže v praxi není na světě místo, kde by nevládli centrálně dogmaticky pitomci, pitomců je na světě jako sraček a za pouhých padesát let se počet pitomců na světě zdvojnásobil a nikdo to neřeší, proto máme všude dlouho pitomou náladu.

%d bloggers like this: