Domů » Ano, marné čekání na zázraky způsobuje deprese

Ano, marné čekání na zázraky způsobuje deprese

Je snadné ve světě iluzí vytvářet zázraky, protože zde neplatí to, co platí v realitě, realita má reálné zákony, které nejde překročit a pokud je násilně překročíme, tak jsme okamžitě za to tvrdě potrestání. Proč nejsme spokojení s realitou a snažíme se z reality utéci do iluzí i když víme že utečeme jenom na krátkou dobu před realitou. Problémem je egoistická inteligence, která chce mít moc nad tělem a tím co nás obklopuje, ale v realitě je inteligence limitována mnohým a s tím se inteligence nechce smířit.

Snažíme se poznat vesmír a přírodu jenom proto abychom tak pro sebe získali výhody, jenže každá výhoda je spojená s nevýhodou, když se k jednomu přiblížíme tak se musíme od jiného vzdálit, nikdo nemůže dobře sloužit mnohému, jednomu se zavděčí a jiné rozhněvá. Podívejme se do přírody, zde se vše živé na něco specializuje mnoho generací, proč v naší lidské společnosti je pro nás problém, aby se každý na něco specializoval mnoho generací? Příčinou toho že jsme povrchní a nedokážeme se na něco specializovat mnoho generací je dogmatická totalita která dělá z lidí pomocí reklamy hlupáky a tím i chudáky.   

Leave a Reply