Domů » Ano, lidi mají blbou náladu a nikdo to neřeší

Ano, lidi mají blbou náladu a nikdo to neřeší

Každá chyba je zde dočasně. Napětí mezi protiklady je zdrojem energie pro čas a prostor ve kterém existujeme, naprogramovaný evoluční proces určuje pravidla hry pro vše, co zde je v tomto času a prostoru. Ty jsi zde jenom levným dočasným materiálem na evoluční pokusy, z prachu jsi vznikl a v prach se zase navrátíš, neřeš to, že nemáš prachy, řeš jenom to, co zvládneš vyřešit, nedostatek je zde díky nadbytku, aby ti, co jsou nahoře měli nadbytek; peněz, moci, popularity, informací, programů, času, lásky, pravdy atd. tak ti co jsou dole mají z toho blbou náladu, a tak konzumují pivo a cigarety.

Nikdy zde nebyl; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus atd. vždy zde byl jenom pokrytecký egoismus, který se maskuje mnohým, protože je to chytrý parazit. Elita, která nám zde vládne od té doby, co existují daně je složená ze lhářů a zlodějů, dobrota je přeci žebrota, všechny; pravidla, zákony, předpisy, normy, morálka, ideologie, filosofie, móda, reklama atd. to je jenom síť do které se chytají hlupáci, aby se tak z nich stali chudáci. Zlo vykonal ten, kdo z toho měl užitek, když to nejde s lidmi po dobrém tak se to řeší po zlém, následkem jsou dogmatické totality, ve kterých lidi mají blbou náladu a nikdo to neřeší!

Leave a Reply