Je třeba zkrátit dobu ve které je ve funkci prezident republiky na jednu minutu, to by znamenalo že za rok bychom měli 525 600 prezidentů republiky. Takto by mohl být konečně každý dospělý občan naší republiky jednu minutu prezidentem republiky. Nepotřebovali bychom už ochranku prezidenta, protože kdo by chtěl ublížit prezidentovi, který je ve funkci jenom jednu minutu.

V televizi by byl jeden kanál určený pro projev prezidenta republiky, který by trval minutu a byl by předtočený, aby se zachovala kvalita a cenzura. Tím by skončil i problém s chybami prezidentů, protože za jednu minutu není čas na to udělat chybu. Žijeme ve světě inflace, a tak zde logicky musí být i inflace u funkce prezidenta republiky.

Vše se dneska zrychluje, a tak se logicky musí i zkrátit doba prezidenta ve funkci na jednu minutu, tím se i ušetří mnoho velikých nákladů na funkci prezidenta, protože už zde nebude pro prezidenta plat a mnoho výhod bude to jenom bezplatná čestná funkce po dobu jedné minuty.

Stejně se to vyřeší i u funkcí jako je; předseda vlády, ministr, senátor, poslanec, diplomat atd. zde bude místo jedné minuty doba jeden den, a tak budeme mít za rok 365 předsedů vlády. Život je o pohybu, vše, co se nepohybuje to nefunguje optimálně.

By admin

Napsat komentář

%d bloggers like this: